Nytt

USA har gjort alvor av den såkalte Sergej L. Magnitskij-loven: alle russere som har hatt noe med menneskerettsbrudd å gjøre vil ikke få innreise til USA eller kunne investere der. Slik situasjonen er i dagens Russland vil ganske mange russere bli omfattet.

Arbeidet med loven har pågått i lang tid og Vladimir Putin har hatt god tid til å endre kurs. I stedet har han gjort det motsatte. Denne uken nedla aktor påstand om at den siste og eneste gjenværende tiltalte i saken om den døde Magnitskij, leder av sykeavdelingen i fengslet hvor han satt, Dmitrij Kratov, skal frifinnes.

The prosecutor’s turnabout, made in his closing argument, came as the Russian government has been moving aggressively to retaliate against the United States for adopting a law named for Mr. Magnitsky that will deny travel and investment access to Russian citizens accused of violating human rights.

Putin har her picked a fight som han kommer til å tape. Etter sigende skal Barack Obama ha motsatt seg loven, fordi den vil få store konsekvenser for forholdet mellom de to land. Men Putin la seg ikke bare ut med menneskerettsforkjempere, han la seg også ut med alle rettskafne og seriøse business-folk og selskaper som har noe med Russland å gjøre.

Det gjorde han da han lot skatteetaten raide en av de største investorene i Russland, fondet Hermitage Capital, og dette fondet hadde anerekken i orden. Grunnleggeren William F. Browder er sønn av en av USAs mest kjente kommunister, som også sto på god fot med Sovjetunionen. Som far så sønn. Junior var også positiv til å investere i Russland for å bygge opp landet etter den vanskelige kneika med privatisering.

Hermitage Capital ble en stor suksess. Men i 2008 fant noen i skatteetaten ut av dette var et fristende objekt. De tømte hele selskapet for verdier. Browder ble nektet innreise til Russland. Han fikk dyktige advokater til å ta saken, men også de måtte med tiden flykte landet. Bare modige Sergej L. Magnitskij ble igjen. Det skulle koste ham livet. Magnitskij ble kastet i fengsel hvor han ble nektet legetilsyn.

Alle sakens fasetter opprører internasjonal opinion, og spesielt amerikanere: idealismen bak foretaket, sunne kapitalistiske prinsipper, suksessen, og deretter tyveriet – begått av offentlige etater, coverup, og så forfølgelse av de som forsøker å håndheve lov og rett.

Det sier noe om Putins brutalitet og hensynsløshet at han har valgt å kjøre denne saken to the bitter end.

Hans svar på Magnitskij-loven er et tilsvarende forbud: som vil gjelde alle dommere som har hatt noe å gjøre med russiske adoptivbarn i USA. Slik adopsjon blir også forbudt.

Under Putins årlige lange pressefoneranse sist uke, kom adopsjonssaken og dens tit-for-tat opp gjentagne ganger. Putin avfeide alle motforestillinger.

After President Obama signed the Magnitsky Act this month, Russian officials proposed blocking American adoptions of Russian orphans and imposing sanctions on American judges and others who fail to halt or punish abuse of Russian adoptees.

Mr. Putin was pressed about the adoption ban eight times at his news conference. He would not say if he would sign the ban, but he said that Russia had to retaliate and that it was hypocritical of the United States, accused of abuses around the world, to criticize Russia on human rights.

“I don’t know the details, but I know anyway that Mr. Magnitsky died not from torture — nobody tortured him — but from a heart attack,” Mr. Putin said, adding that the only question was if he was given help in time.

But he quickly moved on to attacking the United States. “Do you think people don’t die in American prisons?” he asked. “Come on. And so what? Shall we play it up?”

Nå så loven er underskrevet av Obama kan man spørre: hvor lenge har Russland lov til å holde seg med en så arrogant statsleder? For Putin-systemet, slik det her demonstreres, skader russiske interesser. Den amerikanske loven går imidlertid mye lenger enn den individuelle saken: den krever at Russland gjør noe med systemet sitt, og innfører et minimum av lov og rett.

http://www.nytimes.com/2012/12/25/world/europe/russian-prosecutor-seeks-acquittal-in-magnitskys-death.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20121225&_r=0