Østlendingen har grundige artikler om bakgrunnen til 38-åringen som nylig ble dømt til 15 års forvaring for seksuelt nedverdigende handlinger mot fire kvinner, herunder kona som døde. Det har vært en meget spesiell sak.

Spørsmål melder seg i etterkant: vedkommende har vært godt kjent i lokalmiljøet. Mange må ha visst. Hvorfor ble det ikke grepet inn før?

Politiet anfører selv ett forhold som er lite kjent: offentlige etater har taushetsplikt overfor hverandre av hensyn til personvernet. Barnevernet har f.eks. taushetsplikt overfor politiet. I saker som dette fører det til at andre ofre rammes. Etter 22/7 bør man få øynene opp for at personvern-regler har konsekvenser for samfunnet og for andre.

Generelt vil jeg si at hvis alle i offentlige organer hadde sammen visst det vi vet hver for oss, så kunne bildet ha vært et annet. Men hver etat har sin taushetsplikt å følge. Der vi har opplysningsplikt til eksempelvis barnevernet, har barnevernet taushetsplikt overfor oss. Etter politiets syn er det tverretatlige samarbeidet i Elverum kommune bra, men vi kan helt sikker bli enda bedre. Blant annet i forebygging og avdekking av kriminalitet, sier Johnsen.

Mannen kunne ha vært stoppet tidligere:

– Men han er domfelt tidligere for å ha filmet og fotografert en jente, som også er blant de fornærmete i denne saken?

– Ja, sier politioverbetjent og etterforskningsleder Roger Næss, og fortsetter:
– I 2008 fant vi 80 filmer hos tiltalte etter anmeldelse fra jenta. Vi er helt uenig i påstanden om at vi ikke tok jenta på alvor. Saken ble også den gang grundig etterforsket. Det ble fra politiets side innstilt på tiltale for voldtekt, men saken ble henlagt av statsadvokaten på grunn av bevisets stilling. Saken ble senere påklaget til Riksadvokaten som opprettholdt henleggelsen.

– Trodde dere på jentas forklaring?
– Det var ingen grunn til ikke å tro på henne, sier Næss.

Det mest oppløftende ved saken er at politietterforskerne vil gjennomgå saken og se hva de kunne gjort bedre. Denne type pedagogisk bearbeiding, som deles med andre, må være noe av det viktigste politiet gjør.

Politiet: – Skulle ønske at vi hadde stoppet ham før

Journalist Cathrine Loraas Møystad har en interessant profil på mannen som er som hentet ut av en britisk krim om et sex-monster. Et spørsmål Møystad ikke stiller etterforskerne er hva det gjør med dem å arbeide med slikt materiale som er så grovt og har så stort omfang.

Profilen som tegnes sier også noe om hvor langt man kan gå i et lokalmiljø uten at noen griper inn.

Fra lokal bølle til voldtektsforbryter
Det startet med voldsfilmer og småkriminalitet. Han ble en bølle med ADHD-diagnose og dop på baklomma. I går ble 38-åringen fra Elverum dømt til 15 års forvaring for voldtekt av fem jenter mens de var forsvarsløse av rus. Det er hans 19. dom.

Nå er en annen sak under opprulling der en trailersjåfør har misbrukt mindreårige gutter. Kontakten er etablert via facebook og nedlagte Nettby. Mannen utga seg for å være en mindreårig jente.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂