Nytt

I verdens «beste land» døde 294 mennesker av overdose i 2011, de fleste av narkotika. Det er mange.

Norge ligger på toppen i Europa. Likevel er de høye overdosetallene blitt noe man aksepterer, og som ikke får særlig oppmerksomhet.

148 av overdosedødsfallene i 2011 skyldtes narkotikamisbruk, og utgjør dermed brorparten av dødsfallene. Over hundre personer tok overdose av andre uspesifiserte giftige stoffer, mens 43 personer døde av alkoholoverdose.

Det viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) ferske statistikk over fjorårets dødsfallårsaker.

Norge har i mange år ligget i europatoppen når det gjelder overdosedødsfall. Selv om det totale antallet er redusert med nesten 18 prosent fra 2010 til 2011, er det kun 12 færre dødsfall der narkotika er fastslått som årsaken.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10047323