NTB har en sak om at Norge i 2020 hadde det høyeste antall overdosedødsfall på 20 år: Hele 324 mennesker døde. NTB kaller det ikke overdoser, det heter nå «narkotikautløste dødsfall».

Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det i 2020 var 324 narkotikautløste dødsfall, også kalt overdoser.

Ikke siden 2001 har så mange dødd av overdoser i Norge, melde r Folkehelseinstituttet. Da ble det registrert 411 slike dødsfall.

– Det er spesielt stor økning i dødsfall som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Med 324 overdosedødsfall i 2020 er det også første gang siden 2004 at tallet har vært over 300. (NTB)