Mellom 2010 og 2019 er flere meldt døde av kreft og lungesykdommer i Norge enn i Sverige.

Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Samtidig er færre er meldt døde av hjerte- og karsykdommer i Norge enn i Sverige.

FHI kan imidlertid ikke slå fast at flere faktisk dør av kreft- og lungesykdommer i Norge, og færre av hjerte- og karsykdommer i Sverige, og at det kan være et tegn på systematiske forskjeller i innrapportering.

Tall viser også at Sverige hadde 9.441 covid-19-relaterte dødsfall i 2020, mens tallet i Norge var 412. Ved å sammenligne med trenden i dødsrater mellom 2010 og 2019, var det nesten 7.000 flere dødsfall enn forventet i Sverige, skriver FHI.

– Tallet på døde i Norge i pandemiåret 2020 var som forventet, men i Sverige var det 6,8 prosent flere dødsfall enn en ellers kunne regne med. Når det gjelder utviklingen mellom 2010 og 2019, ble kreft og lungesykdommer oftere innrapporterte som underliggende dødsårsak i Norge sammenlignet med Sverige, sier overlege Guttorm Raknes i Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂