Sakset/Fra hofta

Lørdagsrevyens innslag 6. oktober om den pågående segregasjonen av Oslo må ha fått alarmklokkene til å ringe hos de ansvarlige forkynnere av det glade budskap. Plutselig stod en universitetsstipendiat frem på TV og sa det «alle vet», nemlig at segregasjonen fortsetter.

Sånt er ikke lett å avvise tvert når det kommer fra en person med institusjonell tyngde som forsker på slike ting og kan vise til empiriske data. Det spørs vel derfor ikke om byråd Bård Folke Fredriksen (H) gjorde en bommert da han under en konferanse tre dager senere anklaget forskeren for å ha tatt feil på et punkt han slett ikke hadde uttalt seg om til NRK.

I et innlegg i Aftenposten (ikke på nett) skriver forskeren at han tok opp dette med byråden:

Da jeg så snakket med byråden etterpå, fortalte han at de hadde sjekket mine påstander med en bestemt person i Statistisk sentralbyrå (SSB), som kunne bekrefte at det jeg hadde sagt var useriøst. Dette er alvorlige anklager. Jeg kontaktet derfor vedkommende i SSB som sa at det «er ikke riktig» at kommunen «har sjekket dine utsagn» med ham.

Det er ikke godt å vite hva byråden tenkte, om noe, da han serverte denne påstanden.

Trodde han at denne særdeles ufine ordbruken off the record ville skremme forskeren inn i folden av personer som ikke ønsker å forholde seg til virkeligheten, og at en eventuell løgn i så fall ikke ville få konsekvenser? Da er det vel bare å konstatere at han forregnet seg. Nå er innholdet av samtalen deres kjent.

Eller finnes det en person hos SSB som byråden forventet ville gi ham politisk ryggdekning med et skinn av faglig autoritet som basis for påstanden om useriøsitet? I så fall kan det se ut som om vedkommende ikke er med på leken.

Eller var han så panikkslagen over å få svar på tiltale at han grep til det eneste forsvaret han kom på, altså å gå på person og angripe forskerens integritet med en ubetenksom påstand hvis sannhetsgehalt ikke streifet ham engang? Personer som snakker sant er nå engang ubekvemme, der de legger sannhetens varme poteter i fanget på en. I så fall har byråden mulighet til å trekke sine påstander tilbake. Det kan gjøres på mange elegante måter, med mindre han nå synes han har krysset Rubicon og dermed vil holde fast ved sitt misgrep, noe som muligens ikke er helt i tråd med den tidløse visdom.

Salig Jens Bjørneboe skrev i sin tid at «sannhet bringer sorg og nød, mens daglig løgn gir daglig brød.» Det ville være på høy tid om disse verselinjene snart ble gjort til skamme.