Feature

Etter en konsert Madonna holdt i St. Petersburg i august, besluttet russiske anti-homoaktivister å gjøre sitt land til latter ved å saksøke henne for å ha brutt en lov mot «homoseksuell propaganda», etter at hun i løpet av konserten tok avstand fra homofobi og gav russiske homofile og andre seksuelle minoriteter sin moralske støtte.

Aktivistene krevde den nette sum av ti millioner dollars i erstatning for den «moralske skaden», som var intet mindre enn en trussel mot byens «kulturelle fundament», og nylig er stevningen, som sier at artisten har å fremstille seg for retten i St. Petersburg den 25. oktober, offisielt blitt overlevert ved hennes residens i New York.

Det kommer kanskje som en overraskelse at en lov av den skisserte typen — som sågar sidestiller homofili og pedofili — kan eksistere i et land som av og til ønsker å fremstå som et demokrati, skjønt det tilsynelatende ikke forutsetter reell ytringsfrihet, men loven er altså stadfestet av Russlands høyesterett etter at dens gyldighet ble utfordret rettslig av en forkjemper for homofiles rettigheter.

Mohyeldeen Mohammad ble på sosiale medier for et par år siden foreslått som kandidat til utmerkelsen Årets Homo, etter at han hadde forsvart steining som en velfortjent straff for homofil legning. Det er uvisst om dette vennlige puffet har gitt Mohyeldeen et mindre avvisende og noe mer forsonlig forhold til sin indre homse, men uansett: Tør en foreslå at medlemmene av Russlands øverste domstol blir samme ære til del?