Nytt

Dersom norske myndigheter skulle få sjelekvaler over sin tafatthet overfor radikale islamister som ved sin ideologiske indoktrinering og terrorrekruttering er en fare for rikets sikkerhet, trenger de ikke skue så langt for å se og lære:

Fransk politi fengslet i forrige uke åtte personer fra det de beskriver som et radikalt islamistisk nettverk. Gruppen skal ha lagt til rette for at unge franskmenn kunne dra til Syria.

Det finnes kanskje en advokat et eller annet sted i statsadministrasjonen som klarer å spore opp et egnet juridisk grunnlag for å gjøre noe lignende, dersom det ved et mirakel skulle skje at en beslutningstager ber vedkommende om å utrede det?

 

Aftenposten: Bekymring i Europa for Syria-reiser