Sakset/Fra hofta

Det nye Norge handler mye om å presses ut av eget territorium, hva enten det dreier seg om permanent flytting fra et nabolag man ikke lenger kjenner seg igjen i, eller det å unngå steder man tidligere frekventerte pga. frykt for kriminalitet.

To dagsaktuelle historier på hver sin kant av landet illustrerer det samme fenomenet på litt andre måter, i det ene tilfellet ved at det utøves vold mot offentlig tjenesteperson, i det andre at steder frekventert av barn svines ned.

På Grønland i Oslo ble en parkeringsvakt angrepet:

De nøyaktige omstendighetene er uklare, men parkeringsvakten skal ha blitt angrepet mens han utførte arbeidet sitt.

– Mannen har fulgt etter fornærmede mens han gjorde jobben sin. Han skal ha oppført seg ufint og truende og slo fornærmede helt uprovosert, sier [operasjonsleder i Oslo politidistrikt Steinar] Hausvik.

Andre tjenestemenn vil kanskje tenke seg om neste gang de forsøker å skrive ut en bot i samme gate? Og gjerningsmannens klan kanskje føle seg tryggere på å ta parti for lovbryteren neste gang en parkeringsvakt forsøker å gjøre jobben sin?

I Alta ble Snehvit barnehages friluftsområde okkupert av romfolk:

Romfolket har nemlig flyttet inn i gapahuken de har i Altagårdsskogen, som barnehagen selv har bygget.

– Det er stygt. Masse søppel. Det er jo herpa. Grillen er ødelagt, påpeker hun.

Også i skogen rundt leiren er det forsøplet.

Inne i gapahuken ligger det madrasser, og de nye beboerne har forsøkt å isolere med pappesker og isopor.

To former for tilbakeholdenhet slår en. Den ene er at man nøler med å fortelle barna hva som foregår. Tror man at de ikke får vite om det? Mon tro hva slags tanker de gjør seg om denne unnvikenheten idet den går opp for dem?

– Hva sier barna i barnehagen om at deres lekeplass er blitt overtatt?

– Vi har ikke forklart det til dem, vi har bare stanset dem så de ikke skal se det som er her. Men de er jo skuffet over at de ikke kan bruke området. De liker jo å være her, vi har laget det så det skal være barnevennlig.

Den andre er politiets nølen med å bortvise okkupantene. Mon tro om ikke ryktet om en lite bestemt ordensmakt raskt finner veien til Balkan?

En patrulje tok kontakt med romfolket onsdag kveld, men etter en helhetsvurdering tillot politiet romfolket å sove over til dagen etterpå.

– Hvis vi hadde jaget dem ville de sannsynligvis kommet tilbake eller tatt tilhold andre steder.

Uvanlig skarpsindig resonnement, det siste.

 

Aftenposten: Fotfulgte, hetset og slo ned parkeringsvakt
Altaposten: Romfolket flyttet inn i barnehagens gapahuk