Sakset/Fra hofta

Morten Storms historie har vakt oppsikt langt ut over Danmarks grenser. Man undres på hva det er som får en mann til å stå frem offentlig som har bidratt til at en av al Qaids fremste, Anwar al-Awlaki, ble drept.

Awlaki nøt stor popularitet blant unge muslimer via sine youtubevideoer. Storm har ingen betenkeligheter med å stå frem. Andre ville nok vurdert det annerledes.

 

Det kan synes som om Storm gjør dette på eget initiativ. Jyllands-Posten sitter på en masse materiale som de kun kan ha fått av Storm: bilder av PET-agenter, kvitteringer av pengeoverføringer fra PET, brev fra Awlaki til Storm, bilder av Storm med maskinpistol i Jemen så sent som i 2011, lydfiler med opptak av møter mellom CIA, PET og Storm.

Materialet representerer en sikkerhetsrisiko: metoder blir avslørt, samarbeid som burde vært holdt skjult. Storm burde ha forstått at avsløringene vil kunne skade fremtidige operasjoner.

Storm var agent for CIA og PET og skaffet seg et tillitsforhold til Awlaki som gjorde det mulig å utveksle info på minnepinner og skaffe Awlakis kone kosmetikk. I noe av dette utstyret var det sendere som gjorde det mulig for amerikanerne å lokalisere Awlaki.

Han ble drept 30. september 2011. Mange militante islamister følte det nok som et stort tap. Awlaki var moderne, han snakket flytende amerikansk, han var ikke i en skjeggete fyr i en hule i Waziristan. Han virket sofistikert. Ansiktet til den som bidro til at han ble drept, vil nok bli husket. Det vil dessuten gjøre det svært vanskelig i fremtiden å infiltrere al Qaida.

Hvem er Morten Storm?

Født i Korsør, 36 år gammel. Han meldte seg inn i Bandidos, for å hjelpe venner, ifølge ham selv. I 1997 omvender han seg til islam, og blir sterkt troende. I 2006 forlater han islam og blir samtidig agent for PET. I tiden som muslim hadde han bygget opp tillit hos muslimer i Danmark, bla. i en moske i Odense. Han hadde et perfect cover, og kunne spille rollen som islamist. Det ble hans gratisbillett. I ettertid kritiserer muslimer i Danmark ham for å ha spilt det radikale kortet så sterkt at han påvirket andre muslimer i radikal retning. De mener det er moralsk tvilsomt. Selv hevder Storm at han holdt seg på riktig side.

Legalitet

En side ved historien er spørsmålet om legalitet. Noen professorer er sterkt fordømmende. Danske myndigheter har ikke anledning til å bidra til at folk drepes. Andre jusprofessorer sier det er etter folkeretten. Awlaki truer også dansker og danske soldater i Afghanistan. Man har rett til å forsare seg.

Obama-administrasjonen har ingen skrupler med å drepe folk som Awlaki. Han var imidlertid den første amerikanske statsborger som Obama «dømte» til døden, uten rettergang, dvs. han ble dømt ved eksekutiv order. Men hva ville alternativet vært? Skulle man ventet til Awlaki lykkes med en av sine terrorplaner?