Nytt

Guro Slettemark i Transparency International Norge er en modig kvinne. Hun nøler nemlig ikke med å kalle Entra-saken som et av mange eksempler på nettverkskorrupsjon, vel vitende om at den neppe rammes av straffeloven, et fenomen som er intet mindre enn en trussel mot demokratiet.

Hun mener denne saken, og de andre sakene som har versert i år, er med på å svekke tilliten til norske politikere. Når det gjelder Entra-saken spesielt, viser hun til at man har klare habilitetsregler som skal være et bolverk mot at man havner i slike situasjoner.

– Men det er en omtrentlig etterlevelse av disse bestemmelsene som gjør at problemene oppstår. Hvis man ikke har beslutningsprosesser som sikrer at de beste personene får stillingene, får vi ikke et kompetent samfunn. Og dette er igjen skadelig for demokratiet.

At inkompetansen tyter frem hvor enn man snur seg, er ikke akkurat noe nytt. Men det er befriende at noen i en slik rolle sier det så rett ut.

 

– Dette er nettverkskorrupsjon

PS. Dette er den tredje interessante saken i Dagsavisen på 24 timer. Hva skjer?