Sakset/Fra hofta

Best å være føre var. Document trenger en advokat. Det er tegn på en skjerpet konflikt rundt ytringsfrihet. Det som for én er et forsvar for ytringsfriheten, er for en annen et angrep på en gruppe.

Vi ser klare tegn til 180-graders-vurderinger: Det er ikke tilfeldig at Ulf Nilson har fått fire anmeldelser på seg for stykket han skrev i Expressen tirsdag. Eller at Aslak Bonde stiller Olav Versto og VG et ultimatum: Hvis Versto fortsetter å skrive om muslimer som gruppe, vil det få konsekvenser. Sammenstill dette med trykket som kommer fra OIC, FN og NGO’er, og du har et formidabelt press. Det er dette som er den nye kulturkampen. Den er global og nasjonal.

Document.no forsøker å opptre ansvarlig, men vi skal også være sannferdige. Når det skjer dramatiske ting som i Stockholm, skulle man tro det åpnet øynene på folk. Men det blir ingen bred mobilisering. Det skjer bare i form av plattheter om å la demokratiet virke (Reinfeldt). For når demokratiet virker i form av åpen debatt, blir vedkommende anmeldt til påtalemakten.

Vi får en kamp om definering av virkeligheten. Det er en del av demokratiet. Men noen roper på politiet og dommeren.

Når man samtidig vet at sterke krefter vil ha hijab inn i rettssalen, forstår man at dette ikke er spøk. Best å være forberedt.

Advokaten vil bli lønnet. Viktigst er et personlig engasjement for de verdiene Document.no står for, at man til bunns forstår 180-gradersdebatten hvor tingene tolkes stikk motsatt. Det bør mao. være en person som følger med i den politiske utvikling. Dagsrevyen viste igår et intervju med maskekledte Anons som kjemper for Assange med hacking og sabotasje. Det subversive entrer det offentlige rom, med mediers og politikeres hjelp.

Eller ta sikkerhet i et annet perspektiv: Noen i huset lekte seg med google street view, og se om ikke googles bil også hadde fart forbi og filmet huset selv om det ligger i meget landlige omgivelser. «Det» er overalt, og det åpner for nye «muligheter» og konstellasjoner. Debatten om personvern og DLD mangler alle de andre tingene som gjør det mulig å finne ut hva vi gjør. Som kjent harvet google-bilen også med seg data da den dro forbi. I hvert fall i Tyskland.

Det gamle speidermottoet var ikke dumt: Alltid beredt.

Interesserte kan skrive til hans.rustad@gmail.com

Les også

-
-
-
-
-