Nytt

Det danske partiet Liberal Alliance (LA) har, som sine åndsfeller i Norge, vært kjent for sin liberale innstilling til innvandring under slagordet «åpne grenser, lukkede kasser». Nå vil partiet stenge grensene for de fleste flyktninger og arbeide for en endring av internasjonale konvensjoner, skriver Arne Hardis i Weekendavisen.

– Det var aldri hensikten at folk som bare er fattige skulle få asyl, sier gruppeformann i LA, Simon Emil Ammitzbøll, som mener at dagens asyl- og flyktningepolitikk har utviklet seg til organisert menneskehandel og hovedsakelig er til fordel for fattigdomsflyktninger:

I næste uge fremlægger partiet et arbejdsprogram med en ny flygtningepolitik, som går direkte til angreb på de regler og konventioner, der gælder i dag. Ifølge det liberale parti skal flygtninge i langt højere grad hjælpes i nærområder, mens asyl skal reserveres forfulgte forfattere og dissidenter, som asylsystemet oprindelig var udtænkt til fordel for.

»Vi kan se, at folk rask væk giver 50.000 kroner eller 150.000 eller endnu mere for at komme herop. Det kan jo undre, at de under den lange rejse på æselryg, med busser, færger, tog og fly ikke når at finde et sted, hvor de kan opbygge en tilværelse, før de rammer den danske grænse. Det kunne tyde på, at det snarere er de danske asylregler end de flygtendes faktiske flygtningestatus, der får dem til at påberåbe sig forfølgelse,« siger Simon Emil Ammitzbøll.

Ammitzbøll påpeker at FNs flykningekonvensjon «selvfølgelig» har Den andre verdenskrig som bakgrunn, men avviser at de svarene man utviklet etter krigen kan brukes til å løse dagens problemer.

– Man hadde jo ikke den gangen forestilt seg at den ganske verden skulle ha asyl i Europa, sier han til Weekendavisen, og fortsetter:

I forbindelse med regionale konflikter som Balkankrigene under Jugoslaviens opløsning giver det fin mening at overlade ansvaret til Europa og dermed også til Danmark. Men konflikter på Afrikas Horn, i Mellemøsten og Fjernøsten – da er det altså mere oplagt, at flygtningestrømmene håndteres mere lokalt. Over 90 procent af flygtningene håndteres i forvejen i lande, der støder op til de urolige områder. Det understreger blot min pointe, at det er de rigeste eller de heldigste, som kan købe sig adgang til et asylsystem som det danske. Ikke de forfulgte.«

– Så flygtninge lyver, når de påstår sig forfulgte. De er bare fattige?

»Altså, man kan sige, at med flygtninge er det lidt som med den danske velfærdsstat. Det er systemerne, der får folk til at opføre sig på en bestemt måde. Oprindelig var ideen med asylsystemet, at det skulle være for forfulgte forfattere og oppositionelle, men den grænse er blevet visket ud, så man i dag er nødt til at oprette fribyer og lignende for at være sikker på at tilgodese dem, der oprindelig var målgruppen for konventionerne.

Ammitsbøll avviser at partiets gamle parole «åpne grenser, lukkede kasser» er noen løsning på asyl- og flyktningepolitikken. Partiets program fastlår at innvandrere skal være selvforsørgende og betale skatt i fem år, ellers må de flytte ut av landet. Dette gjelder imidlertid ikke asylsøkere og konvensjonsflyktninger, som ikke kan forventes å forsørge seg selv. Det må en annen løsning til, og Liberal Alliance vil derfor gå inn for å få endret eksisterende, internasjonale konvensjoner.

»Det er en debat, der dukker mere og mere slagkraftigt op i alle vestlige lande, og den debat skal vi deltage i for at lave konventionerne om. Vi har reelt to veje at gå: Vi kan fortsætte med at give beskyttelse til folk, som ikke flygter fra andet end fattigdom. Så bryder det hele sammen på et tidspunkt. Eller vi kan prøve at ændre konventionerne. Jeg har forstået, at både Venstre og Dansk Folkeparti gerne vil tage den diskussion. Og det er da et godt sted at starte.«

Den siste setningen får intervjuer Arne Hardis til å lure på om ikke et godt sted å starte kan være å gi tidligere leder for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, en uforbeholden unnskyldning for all den julingen hun har tatt i mot for å si det samme som Ammitzbøll nå sier:

»Faktisk har jeg i årevis sagt, at er der én ting, Pia Kjærsgaard har ret i, så er det, at hele verden ikke kan bo i Danmark.«

– Det var ikke særlig fuldtonet.

»Der er ikke tvivl om, at Dansk Folkeparti og før dem Fremskridtspartiet har været med til at skabe basis for at finde andre løsninger i udlændingepolitikken. Jeg skylder ikke Dansk Folkeparti noget, vi var de første, der erklærede dem regeringsparate.«

Nylig fremla også LA et forslag om at utlendinger med fast oppholdstillatelse i Danmark skal kunne utvises for selv småkriminalitet som sykkeltyveri. Endringen er bemerkelsesverdig tatt i betraktning av at partileder Anders Samuelsen sommeren 2010 avfeide utlendingsspørsmålet som tilnærmet likegyldig, skriver Hardis.

– Du står meget langt fra Ny Alliances nok er nok-retorik tilbage i maj 2007, hvor problemet var, hvad der flød ud af munden på Dansk Folkeparti, så at sige. Nu er problemet, hvor mange mennesker der flyder ind over grænserne.

»Jeg er kun glad, hvis folk ikke tænker på Gitte Seeberg og Naser Khader, når de hører om Liberal Alliance.« – Derimod er du pludselig blevet delvis enig med din gamle partifælle, Anita Bay Bundegaard, som i starten af 2001 som radikal udviklingsminister slog til lyd for, at flygtningebegrebet ikke duede. Hun mente så modsat dig, at det skulle udvides til at omfatte fattige, så det ikke kun var forfulgte, man hjalp.

»Ja, du kan sige, vi er blevet analytisk forsonede. Hun påpegede et problem, men forstod aldrig, hvad løsningen måtte være,« siger Simon Emil Ammitzbøll.

Liberal Alliances pressemelding: Asyl skal reserveres forfulgte mennesker

Artikkelen Plat og organiseret menneskehandel sto på trykk i Weekendavisen 28. september 2012 og finnes ikke på nett.