Nytt

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen mener nyliberalismen er en større trussel mot samfunnet enn innvandring. Han synes ikke  å forstå at innvandring og nyliberalisme er tett forbundet.

Det er i et intervju på Universitetet i Oslo sine hjemmesider Hylland Eriksen forklarer at han ikke ser noen trussel i et kulturelt mangfold så lenge den sosiale integrasjonen fungerer og alle bidrar til fellesskapet.

– Også innvandrere deltar i foreningslivet. For min del ser jeg nyliberalismen som en større trussel mot de norske grunnverdiene enn innvandringen.

Videre mener han at samfunnsutviklingen vil være bærekraftig dersom det knyttes sterke bånd til fellesverdiene.

– Gode, offentlige ordninger finansiert etter dugnadsprinsippet og en allmenn og inkluderende skole er blant nøkkelinstitusjonene vi trenger for å føre det beste i den norske tradisjonen videre sier samfunnsforskeren til uio.no.

 

http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/23546