Nytt

NRK Trøndelag er på hugget igjen, også denne gang uten at hovedkontoret fremhever det. Det brave distriktskontor problematiserer nemlig at bevilgningene til domstolsadministrasjonen er planlagt kuttet med 33 millioner kroner i statsbudsjettet. Reaksjonen fra etaten som er adresse for kuttet, er ikke betryggende:

– Vi har regnet ut at dette gjør at vi må kutte omtrent fem prosent av den kapasiteten vi har til å behandle saker og få avsagt dommer. Det betyr lengre saksbehandlingstid for folk, sier direktør for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach.

At det i gjennomsnitt kan gå lenger tid før det foreligger kjennelser er ikke godt nytt, hverken i sivil- eller straffesaker. Skal det går lenger tid før forbrytere blir dømt eller familiesaker avsluttes? Skal avgjørelser i forretningstvister dra ut? Slik treghet er et alvorlig økonomisk handicap for de landene som er rammet av det.

NRK Trøndelag opplyste i går at antall statsansatte vokser raskt. Samtidig risikerer man altså at det blir færre personer som faktisk utfører en av de mest basale funksjonene staten er til for, nemlig rettspleien. De to nyhetene tar seg ikke særlig godt ut ved siden av hverandre: Flere blir ansatt, men mindre blir gjort. Velkommen til det nye Norge.

 

Kraftige kutt ved domstolene