Nytt

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) stanser arbeidsinnvandring fra India, Nepal og Sri Lanka etter mistanke om svindel. Utlendingsdirektoratet (UDI) har fått instruks om å ikke innvilge oppholdstillatelse for arbeidssøkere fra de tre landene mens den to år gamle ordningen vurderes på nytt.

En ordning som ble innført i 2010, åpner for at fagutdannede personer utenfor EU skal få mulighet til å komme til Norge i seks måneder for å søke jobb. Første halvår kom det rundt 1200 søknader om oppholdstillatelse på dette grunnlaget. Rundt tusen av dem var fra India, Nepal og Sri Lanka.

De norske ambassadene i disse landene har meldt tilbake om at søkerne kan ha brukt falske dokumenter – trolig kjøpt fra «agenter» – i et forsøk på å tilfredsstille kriteriene for opphold.

Svindelforsøkene og den påfølgende vurderingen kan resultere i en endring av dagens regelverk. I mellomtiden blir søknader fra andre land behandlet som vanlig:

– Vi må gjøre opp status. Det blir en vurdering av hvor viktig det er å tilfredsstille norske arbeidsgiveres ønske om å sikre seg kompetent arbeidskraft sett opp mot hvor mye arbeid og ressurser som skal brukes på å skille de seriøse fra de useriøse jobbsøkerne, forklarer Bjurstrøm.

Aftenposten: Stopper jobbinnvandring etter mistanke om svindel