Nytt

Aktoratet anker ikke dommen på forvaring i 21 år. Aktor Svein Holden la vekt på at det var riksadvokat Tor Aksel Busch som hadde fattet vedtaket.

Kan det tenkes at Holden og Bejer Engh ville reagert annerledes? De virket ikke akkurat imponert over dommen.

Men det har en omkostning å anke. Den ønsket ikke Busch å ta, kan man spekulere. Han er blitt hardt kritisert fordi han i utgangspunktet mente det fikk holde med en rettspsykiatrisk vurdering. Da ertet han på seg en samlet presse og en del av fagmiljøet og snudde. En anke nå kan ha blitt oppfattet som at påtalemakten utfordret rettsfølelsen. Den belastning ønsket ikke Busch å ta.  Også fordi pressen uavlatelig har minnet om at en ny omgang ville bli en belastning for de etterlatte og pårørende.