Den tyske industrigiganten Siemens kan være i ferd med å kutte tusenvis av jobber, dette ifølge Börsen-Zeitung, det største finansdagbladet i Tyskland, som ikke oppgir noen kilde for opplysningen, men må antas å være svært velinformert. Dette kommer i kjølvannet av skuffende regnskapstall lagt frem i juli, og toppsjef Peter Löschers erklærte intensjoner om iverksettelse av et program for kostnadsbesparelser og økt effektivitet.

I en tid hvor det er usikkert hvor lenge Tyskland kan beholde rollen som europeisk økonomisk lokomotiv mens de fleste av landets europeiske partnere sliter og veksten kjøler ned også i de fremvoksende økonomiene, faller det naturlig å spørre seg om dette er et tegn på at også tyskerne er i ferd med å merke krisen for alvor, eller om det simpelthen er en av de større omstillinger mange bedrifter gjør av og til uten at det først og fremst er konjunkturavhengig.

 

Bei Siemens könnten Tausende Stellen wackeln