Sakset/Fra hofta

Sverige opplever en rekordartet befolkningsvekst. Bare siden august 2004 har folketallet økt med 500.000, og rundet i forrige uke 9,5 millioner. Veksten skyldes hovedsakelig asylsøkere og påfølgende familiegjenforening fra land som Afghanistan, Irak og Somalia. Antallet oppholdstillatelser begrunnet med en av tre former for flyktningestatus i årene 2004-2011 utgjorde rundt 50.000, mens familiegjenforening utgjorde 250.000.

På grunn av en dom i den svenske Migrasjonsdomstolen i januar i år – som gjør det lettere for familiemedlemmer som har vanskelig for å dokumentere sin identitet å søke om familiegjenforening med en som allerede har fått asyl i Sverige – har Migrasjonsverket oppjustert sine prognoser til 62.000 asylsøkere i perioden 2012-2013, hvilket gjør Sverige til det femte største ansøker-landet i verden. Det forventede antall familiegjenforente er oppjustert med 30.500 til totalt 112.500 personer i samme periode. I alt forventer Migrasjonverket rundt 175.000 nye asylsøkere og familiegjenforente på to år. De samlede utgiftene, inkl. kost og losji i pre-asylfasen, er beregnet til rundt 9 milliarder kroner.

Skal vi kunne verne asylretten for de som virkelig flykter for sine liv og har behov for beskyttelse, må Sverige endre kurs, skriver sosionom og journalist Gunnar Sandelin:

Sverige är det land i världen som i särklass tar emot flest asylsökande somalier. Av de drygt 30 000 somalier som kom till Europa under 2010 och 2011, sökte sig bortåt en tredjedel till Sverige. Av dessa närmare 10 000 fick cirka två tredjedelar permanent uppehållstillstånd.

Holland är tvåa med hälften så många. Därnäst kommer Norge och Tyskland med drygt 3 000 ansökningar var under 2010/2011. Storbritannien, Frankrike och Turkiet var sedan de enda i hela världen som tog emot dryga tusentalet. Till nästan alla övriga länder i den industrialiserade västvärlden sökte sig avsevärt färre somalier under denna period. Några exempel är Australien med 32 ansökningar, Danmark 217, Italien 597, Canada 774, USA 829 och Finland 936. Sätter man mottagandet i relation till värdländernas folkmängd, så får Sveriges gap till omvärlden en ytterligare dimension.

Till siffran ovan ska en omfattande anhöriginvandring adderas för Sveriges del. Cirka 20 000 somalier ska under två år återförenas med sina familjer. Detta är en direkt följd av att myndigheterna tagit bort lagens krav på ID-handlingar för anhöriga till förmån för DNA-prov.

Eftersom familjer nu i efterhand lättare kan följa med till Sverige, förväntas under 2012/2013 även en ökning av nya asylsökande, som lättare kan få hit sina anhöriga. Ju fler som får stanna, desto fler söker sig hit.

Sverige är ensamt om denna öppenhet inför somalisk invandring. I omvärlden är trenden den motsatta, att strama åt asyl- och medföljande anhöriginvandring.

I en debatt 15. juni i Sveriges Radio konstaterte ordfører kommunestyret i Katrineholm, Sosialdemokraten Göran Dahlström, at somaliere er blant gruppene som er vanskeligst å integrere i det svenske samfunnet. I Katrineholm, som i år forventer 400 nye familiegjenforente, utgjør innvandrerne 14 prosent av befolkningen, men står allerede for 50 prosent av sosialtjenestens utgifter, som de siste årene har økt med 15 millioner kroner i året. Dahlström advarte om at rasismen og segregeringen vil øke fordi de etablerte politiske partiene er redde for å bli stemplet som rasister og derfor ikke våger å ta opp spørsmålet. Han uttrykte også bekymring om at folk kunne komme til å forlate de etablerte partiene til fordel for partier med en fremmedfiendtlig politikk.

Integrasjonsminister Erik Ullenhag (FP) møtte da også Dahlströms bekymringsmelding med denne uttalelsen: – Jeg er bekymret over at det finnes et antall land som svikter sitt medmenneskelige ansvar… men jeg er stolt over at Sverige har en åpen holdning mot omverdenen.

Ullenhag tillhör de svenska politiker som har bestämt att Sverige ska vara ett ledande ”föredöme” för resten av världen.

Alarmerande läge

På GP Debatt den 18 juni beskriver Gun Holmertz, verksamhetschef för den katolska hjälporganisationen Caritas i Hjällbo och ledamot i Migrationsdomstolen för (V) i Göteborg, sin stora oro för islamiseringen (dragningen till en allomfattande politik och religiös islam, grundad på Koranens texter) bland somalier i Hjällbo/Angered. Risken finns att också de förväntade 1 000 anländande anhöriga ska drivas rakt i famnen på dessa landsmän. Särskilt alarmerade menar hon att det är att ledande politiker i stadsdelsnämnd och kommun så bristfälligt förberett möjligheterna till integration.

Sverige ligger 2011 fortfarande etta bland västvärldens länder när det gäller asylmottagande per capita (bortsett från Malta och Cypern). Men nu tycks vi vara på väg in i en fas där sprickan mellan vision och verklighet vidgas ytterligare.

Det är ytterst få somalier som sökt asyl i Sverige med giltiga ID-handlingar, men det finns många uppgifter om de som tagit sig in i landet på falska grunder. Sådant kan vara förståeligt, men knappast acceptabelt. Så länge vi inte har fri invandring, finns lagar och konventioner som ska följas. I tidigare asylombudet Merit Wagers bok Inte bara svart eller vitt (Mummelförlaget), som bland annat recenserats och berömts av GP, berättar flera beslutsfattare på Migrationsverket närmare om asylbedrägerierna.

Kör sitt eget race

Internationella jämförelser visar tydligt att Sveriges politiska elit kör sitt eget race i asylinvandringsfrågan. Ska vi på allvar kunna värna asylrätten för dem som verkligen flyr för sina liv och har skyddsbehov, så måste Sverige ändra kurs. Ska vi undvika ökad enklavisering, motsättning mellan folkgrupper, armod och rasism i framtiden, måste de ansvariga börja se de stora konflikter som de varit med om att bygga in i samhället, ta reda på vad som händer i Sverige och lära av andra länders erfarenhet.

Källor: UNHCR ”Asulym Levels and Trends in Industrial Countries 2011”. Migrationsverkets nyhetsbrev och avgjorda asylärenden 2010, 2011 och 2012.

Göteborgs-Posten: Dags ändra kursen på asylinvandringen