Spørsmålet om hvem som skal betale for flyreisene til asylsøkeres slektninger er blitt aktuelt i Sverige. I 2009 betalte svensk Røde Kors åtte millioner kroner for flyreiser til slektninger som har søkt om familiegjenforening i Sverige. Nå er Røde Kors` pengekasse tom, og organisasjonen ser seg derfor nødt til å stanse utbetalingene til slektningers flyreiser i august:

december 2009 stoppade Röda Korset alla utbetalningar till anhörigresor, men i måndags beslutade hjälporganisationen att upphäva stoppet så länge det finns medel för det.

– Vi räknar med att pengarna räcker ungefär ett tredjedels år, säger Lena Aronsson på Röda Korset huvudkontor i Stockholm och lägger till att hjälporganisationen höjt egenavgiften till 8 000 kronor per familj.

Bare i Vännas kommune har 10 voksne og 29 barn fra Somalia søkt om å gjenforenes med slektninger som er allerede er bosatt der. Flybilletter for alene Hassan Omar Barres 14 barn, hustru og mor fra Somalia til Sverige vil koste 80.000 kroner. Det har ikke Barre selv råd til:

Nio män och tre kvinnor. Männen sätter sig längst fram i rummet och kvinnorna längst bak.

En sak har de gemensamt: de har flytt från krigets och laglöshetens Somalia.
Samtliga har sina nära och kära kvar i krigets inferno.

Ständig oro

En av kvinnorna kämpar tappert med att hålla tillbaka tårarna när landsmännen vittnar om hur de saknar sina barn, fruar och makar.

En ständig och paralyserande oro. Sömnlösa nätter. Är alla ens i livet?
Till slut orkar hon inte längre och med fuktiga ögon lämnar hon salen.
– Alla gråter jämt, säger en man i gruppen.

Några av flyktingarna har fått avslag på sina ansökningar om att få hit familjerna, med de flesta söker igen. Och igen. Hoppet lever och undrens tid är inte förbi.

Men nu har ännu en börda lagts på flyktingarnas axlar: vem ska betala flygresorna och administrationskostnaderna för tillstånden.

Hassan Omar Barre måste betala cirka 80 000 kronor i resekostnader och avgifter om hans 14 barn, fru och mor får tillstånd att komma från Somalia till Sverige.

Røde Kors har vanligvis tatt en egenandel på seks tusen kroner når de har dekket den enkelte asylsøkers slekningers flybillett til Sverige. Hvis ingen griper inn med økonomisk hjelp betyr det at asylsøkerne ikke kan hente sine familiemedlemmer til landet:

Men då är hjälporganisationens kassa tom och resebidragen dras in.
Hur många har råd att betala avgifterna och biljetterna för sina familjemedlemmar?

När tolken och somaliern Yasin Ahmed Mohamed översätter frågan utbryter ett nästan panikartat vrål i salen.

– Nej, nej det är ingen som har råd med det, säger tolken.

Om ingen går in står flyktingarna inför fullbordat faktum.

De som inte kan betala ur egen börs får inte hit sina familjemedlemmar, trots att de fått tillstånd att komma till Sverige.

Flyktingarna vädjar samstämmigt till Sverige och till den internationellt så prisade svenska humanismens innersta väsen:

– Hjälp oss att få hit våra familjer så att vi kan förenas …

Avisen Västerbottens Folkblad har henvendt seg til kommunepolitikere, som svarer at kommunen ikke kan finansiere flyreiser. Heller ikke Migrationsverket eller Utenriksdepartementet vil bidra med økonomisk støtte til private reiser. – Det er et stort problem og mange er svært urolige, sier kommunens flyktningesamordner Ingrid Lindroth:

Resekostnaderna kan enligt flyktingsamordnaren röra sig om betydande belopp för enskilda familjer med flera barn.

Enligt Röda Korset kostade en biljett i genomsnitt cirka 5 000 kronor per person år 2009.

Kommunalrådet Johan Söderling (S) säger till VF att «vi har inte fattat några beslut kring det här», men att kommunen knappast kan gå in och finansiera resor.

– Det lär rent kommunalekonomiskt vara svårt att gå in med några pengar, säger Johan Söderling.

Vart ska flyktingarna vända sig då för att få hjälp?

– Jag kan inte ge dig svaren på de frågorna, säger kommunalrådet och lägger till att kommunledningen bara fått information om Röda Korsets ekonomiska läge.

– Vi har noterat det, men vi har inte diskuterat frågan.

Håller med
Oppositionsrådet Britt Strömberg (C) håller med Johan Söderling och påpekat att det inte ingår i den «kommunala kompetensen» (det kommunen ska syssla med) att betala privata resor.

– Jag tror inte heller att det är lagligt att göra det, säger oppositionsrådet Britt Strömberg.

Norske myndigheter dekker som hovedregel ikke reiseutgifter ved familiegjenforening, med unntak av:

1. Familiegjenforening med personer med asyl, herunder overføringsflyktninger. Det er et vilkår at ekteskap er inngått før hovedpersonen ankom Norge.

2. Familiegjenforening med person som har opphold på humanitært grunnlag der det er gitt dispensasjon fra underholdskravet grunnet særlig sterke menneskelige hensyn, jfr. Utlendingsforskriften § 25 tredje ledd siste punktum.

3. Familieinnvandring med hovedperson som opprinnelig hadde asyl, men som nå har bosettingstillatelse. Det er et vilkår at ekteskap er inngått før hovedpersonen ankom Norge.

I disse tilfellene dekkes reisutgiftene for de familiegjenforente av norske myndigheter etter at familiegjenforening er gitt.

Dersom personer som hadde asyl er blitt norske statsborgere dekkes ikke reisekostnadene.

I 2009 innvilget Utlendingsdirektoratet 18.112 søknader om familieinnvandring. Hittil i år er 2066 familieinnvandringstillatelser innvilget.

Västerbottens Folkblad: Flyktingar saknar sina anhöriga

Västerbottens Folkblad: VÄNNÄS. Ingen hjälp från kommunen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂