Nytt

Aftenposten skriver 10.juni om minoritetsetniske gjengers tilgang til våpen, og deres vilje til å bruke dem. Minoritetsetniske gjenger er de kriminelle som har størst tilgang til våpen.  Politiet mener at gjengene som er etablert i Oslo også opererer som bakmenn innen narkotikahandel ute i distriktene. Politiet mener det er grunn til å tro at denne formen for allianser vil tilta i årene som kommer.

Unge kriminelle gjengangere i Oslo opererer i grupper, har stadig større tilgang til ulovlige våpen og viser både evne og vilje til å bruke dem, ifølge politiet.

————————–

Går sammen

Oslo politidistrikt har avdekket at flere unge gjengangere opererer sammen i urogrupper som kan bli belastende ungdomsmiljøer. Det går frem av politiets egen rapport om bekjempelse av kriminelle gjenger 2011-2015.

«Et kjennetegn ved disse nye urogruppene er hyppigheten av straffbare handlinger, spesielt vold og ran», heter det i rapporten.

Unge i randsonen blir tiltrukket av penger, biler, smykker, klær og status.

Ifølge politiet er de minoritetsetniske gjengene de kriminelle aktørene i Norge som har størst tilgang på skytevåpen. Politiet mener de også har demonstrert både evne og vilje til å bruke dem.

Økende

De mener samtidig de etablerte kriminelle gjengene i Oslo-området også opererer som bakmenn i flere narkotikasaker i distriktene.

«Det er grunn til å forvente at denne utviklingen vil fortsette, og at de etablerte gjengene vil inngå allianser med lokale kriminelle grupper og at nye gjengdannelser vil oppstå i distriktene», skriver politiet i rapporten.

Den beryktede B-gjengen med tilholdsted på Holmlia driver nå rekrutteringarbeid. (Holmlia ligger forøvrig i bydel Søndre-Nordstrand i Oslo.I bydel Søndre – Nordstrand forventes det at minoritetene blir majoritet i sommer, som den første bydel i Oslo.)

 Flere av dem har tilhold på Holmlia, der den såkalte B-gjengen nå skal drive rekruttering av nye medlemmer.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ulovlige-vapen-florerer-i-kriminelle-ungdomsmiljoer-6846942.html