Nytt

Aktor i Krekar-saken, Marit Bakkevig, sier dommen over mullah Krekar er uttrykk for at det er norsk lov, og ikke sharia, som gjelder i Norge.

Krekar har sagt at han ikke aksepterer norsk retts legitimitet, og at han forholder seg til islamsk sharialovgivning fremfor norske lover. Dommen avfeier dette.

– Retten har slått fast at norsk lov gjelder i Norge, og at det ikke går an å si at sharialover står over norsk lov. Det er veldig viktig, sier aktor Marit Bakkevig til NRK.

Forsvarer Brynjar Meling har skjøvet sharia foran seg og sagt at hans klient bare forholder seg til sharia. Dermed risikerer han å ta islam til inntekt for trusler, med de følger det kan ha for nordmenns syn på muslimer. Krekar gjorde bare det hans religion pålegger ham da han truet med represalier, mener Meling.

Dette avviser retten. Krekar må ta det fulle og hele ansvar for truslene. Han ble dømt til fem års fengsel, bla. etter terrorparagrafen.

Dette stiller bla Aftenpostens politiske redaktør, Harald Stanghelle, og advokat Arild Humlen seg kritiske til. De mener terrorbegrepet tøyes for langt.

Humlen ser ikke bort fra at den strenge straffen kan ha sammenheng med 22. juli-terroren, eventuelt at det handler om et generelt ønske i befolkningen om å anvende terrorbestemmelsene «i større grad enn det de gir rom og dekning for».

– Derfor trenger vi en avklaring i Høyesterett, for å få tydelige grenser. Det er en meget sterk strafferettslig heving å gå over i terror.

Stanghelle mener det er sannsynlig og viktig at Krekar-saken kommer til Høyesterett.

– Fordi det er farlig å utvide terrorbegrepet for mye, og Høyesterett kan hjelpe til med en avklaring, sier Stanghelle.

– Krekardommen kan ha blitt påvirket av 22. juli

– Viktig at dommen sier at sharialover ikke gjelder i Norge