Høyesterett i Italia har avvist mulla Krekars anke av en terrordom på 12 års fengsel. Nå ønsker han å klage til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Det sier hans norske advokat, Brynjar Meling, til NRK.

Krekar ble dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i Bolzano i juli 2019, uten at han selv var til stede. I mars 2020 ble han så utlevert til Italia.

Saken er siden blitt anket oppover i det italienske rettsvesenet. Nå skulle italiensk høyesterett avgjøre om han kunne dømmes i Italia for det han gjorde mens han var i Norge.

Det kom de fram til at han kunne.

– Det betyr at Krekar ikke har fått fremmet bevisene sine verken i Norge eller i Italia, sier Meling.

Dommen betyr at terrordommen er rettskraftig i Italia, men de vil ikke få begrunnelsen før om 90 dager.

– Det er helt åpenbart at denne saken da vil bli klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Meling.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.