Sakset/Fra hofta

Erik Solheim ordla seg 7 mars om Audun Lysbakken på en måte som viser at den sosialistiske liturgien er intakt: lovprisingen av Lysbakken – etter at skandalen var kjent – er bare mulig innenfor en kvasireligiøs bevegelse som dyrker karismatisk lederskap.

“Kristin Halvorsen og jeg har én misjon: Å hjelpe Audun så godt vi kan. Ingen av oss kommer til å stille oss i veien for ham, vi skal bøye oss for det han mener er riktig. Vi vil selvfølgelig gi råd når han ønsker det, men vi kommer uten videre til å akseptere hans beslutninger også når vi selv måtte mene noe annet.”

Erik Solheim i Klassekampen 7.03

fra NHO-bloggen

Stein Ørnhøis kommentar til Dagbladet 24. september 2011, sier også en del:

– Jeg er ikke særlig fascinert av dette uravstemningsbehovet, fordi det vil i månedsvis handle om det i stedet for at vi rolig innser at når et så lite parti har mottatt en gave som Audun Lysbakken, så driver man ikke å stiller motkandidater opp mot ham, sier Ørnhøi.