Nytt

Hanan Ashrawi er invitert til Olsok-dagene på Stiklestad av Stiklestad Nasjonale Kultursenter, skriver Verdalingen.no.

I en pressemelding fra SNK heter det at Dr. Hanan Ashrawi i mange år har tilhørt det ledende sjiktet av akademikere og politikere på palestinsk side, og hun har hatt en rekke roller som representant og talsperson for de palestinske selvstyremyndighetene.

– Det er en glede og en stor ære for SNK å kunne ønske Hanan Ashrawi velkommen til Stiklestad og til feiringen av årets olsokdager, sier direktør Turid Hofstad ved SNK.

– Hennes foredrag på Stiklestad skal handle om konflikten i Midtøsten. Gjennom dette vil hun synliggjøre både den historiske og den aktuelle forbindelsen mellom våre to områder, noe som er viktig og betydningsfullt for SNKs rolle som samfunnsaktør.

Noe av kritikken mot Gunnar Stålsetts linje er at han politiserer Stiklestad, og trekker inn politiske stridstema på et sted som er en nasjonalhelligdom.