Nytt

NTB-meldingen som forkynner Lysbakkens avgang, nevner som snarest at statsråden erkjenner at han burde ha erklært seg inhabil da departementet skulle treffe beslutning om pengestøtte til Stiftelsen Reform, hvor han selv satt i styret inntil kort tid før han ble regjeringsmedlem.

Mediet som tilsynelatende er først ute på nett med flere detaljer om denne historien, er NA24:

Bare kort tid etter at Audun Lysbakken gikk av fra styret i Stiftelsen Reform – ressurssenter for menn, begynte han å gi penger til stiftelsen.

En gjennomgåelse Nettavisen har gjort av årsregnskapene viser at Lysbakkens departement har gitt minst 13,5 millioner kroner til stiftelsen.

Lysbakken satt i styret til fra 2006 til 2008 – blant annet sammen med mannsforsker Jørgen Lorentzen.

Dette forhindret ikke at Lysbakken skrudde opp den offentige støtten umiddelbart etter at han ble statsråd.

Dette har helt andre dimensjoner enn saken som avstedkom granskningen, og bør gi støtet til en ryddigere kultur i villniset av støtteordninger til de frivillige orgnisasjonene.

Det ville ha vært en bra start på et prosjekt av enda større omfang, nemlig å få has på det kameraderibaserte misbruket av offentlige midler i sin alminnelighet. Som Morten Strøksnes antyder, er det ingen mangel på ting å ta fatt på.

Lysbakken gjenoppretter endel av sin moralske kapital ved å gå av. Flere burde få lignende sjanser.

 

Lysbakken ga 13,5 millioner til stiftelse han selv har styrt