Innenriks

Frp var det eneste partiet som advarte mot konsekvensene av pensjonsreformen som ble vedtatt under de rødgrønne. Pensjonistoppgjøret som ble vedtatt av et stort flertall på Stortinget i 2011, får nå hard kritikk. Og hvem er skyteskive for kritikken? Jo, det eneste partiet som stemte imot; Fremskrittspartiet.

Nå beskyldes arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) som skal administrere vedtaket for løftebrudd, og Frp refses for dobbeltspill av de politikerne som i 2011 stemte for pensjonsreformen. Nå er tonen at Robert Eriksson burde ha ryddet opp i hva de andre partiene vedtok to år før regjeringsskiftet. Det er kanskje ingen overraskelse at en av de skarpeste kritikerne er Audun Lysbakken (SV)

– De snakker med to veldig aktive tunger på samme tid. Det er Fremskrittspartiets statsråd som har det hele og fulle ansvaret for at pensjonistene får mindre å rutte med i år. Han har visst i flere måneder at denne situasjonen ville oppstå og burde for lengst ha foreslått regelendringer for Stortinget, sier SV-lederen.

Pensjonistoppgjøret fra 2011 følger et fast mønster: Pensjonistene får forventet lønnsvekst minus 0,75 prosent. I år betyr fratrekket at kjøpekraften for pensjonistene reduseres med ca. 500 kroner i måneden.

Fremskrittspartiet advarte mot at dette kunne skje og stemte altså som eneste parti imot pensjonsforliket. Fremskrittspartiets Grand Old Man, Carl I Hagen var så opprørt over forliket at han gikk til søksmål, men tapte. Carl I Hagen mente vedtaket var grunnlovsstridig og han kalte det et planlagt ran. VG vinklet saken som at Hagen kjempet kun for egen Stortings-pensjon, men han talte om hele pensjonsreformen og dens konsekvenser.

– Dersom jeg vinner fram, må staten rette alle underregulerte pensjoner, det vil si alle som har en offentlig pensjonsytelse. Saken handler derfor om hele pensjonsreformen er grunnlovsstridig eller ikke, sier Carl I. Hagen.

Pensjonsreformen bør få navnet Stoltenberg-reformen fordi Jens Stoltenberg (Ap) målbevisst loset reformen igjennom Stortinget uten at media brydde seg. Når en Frp-statsråd skal administrere vedtaket derimot, da våkner ulvene. Stoltenberg klarte å frata pensjonistene store beløp uten at noen reagerte. Det ble ingen offentlig debatt fordi vaktbikkjene sov. De er våkne bare når de blå er på vakt – ellers hviler de.

I en artikkel fra norsk forskningsråd (desember 2014) ble det spurt:

Hvordan klarte Jens Stoltenberg å lose gjennom en pensjonsreform som vil føre til at store deler av befolkningen får mye lavere pensjoner?

Man svarte selv på spørsmålet

Politikernes målbevissthet og omfattende bruk av «kreativ tvetydighet» er viktige forklaringer på hvordan det i 2011 ble mulig å lande den store Pensjonsreformen i Norge.

Bjørg Hageløkken som er leder for Fagforbundet Pensjonister uttaler seg om pensjonsoppgjøret og underreguleringen til siste nummer av Fagbladet, (nr 6, 2015).

-Robert Eriksson og Fremskrittspartiet lovte før stortingsvalget i 2013 å fjerne underreguleringen, men dette løftet har de ikke holdt, sier Hageløkken som satt i forhandlingsutvalget til Pensjonistforbundet.

Det stemmer at løftet ikke er holdt. Det stemmer akkurat like mye som at Frp ikke har demontert alle bomringene eller fikk stoppet Syria-vedtaket. Det har visst noe med folkerepresentasjon og demokrati å gjøre.