Nytt

Det er ingen tvil om at Lysbakken skal ta over som SV-leder, sier Kristin Halvorsen. Godt han hverken har ringt for mye eller satt opp brygge uten lov.

Sommeren 2008: Stortingsrepresentant, partileder og statsråd Åslaug Haga får kritikk for å ha brutt noen regler i forbindelse med bygging av en brygge og utleie av et stabbur. Haga gikk av som partileder og statsråd, og tok ikke gjenvalg til Stortinget, enda forholdene ikke berørte hennes embedsførsel.

Høsten 2008: Stortingsrepresentant Saera Khan ringer privat for noen hundre tusen kroner med Stortingets mobiltelefon og lyver idet hun bortforklarer det hele. Sannheten kommer for en dag, hvoretter Khan betaler tilbake pengene og unnlater å ta gjenvalg til nasjonalforsamlingen. Forholdene berørte ikke noen av de politiske sakene hun var involvert i ved sin embedsførsel.

Vinteren 2011: Stortingsrepresentant, statsråd og partinestleder Audun Lysbakken tildeler i egenskap av statsråd penger til en organisasjon bestående av personer tilhørende samme parti. Han beklager idet forholdene kommer for en dag, men unnlater å straks gjøre ordentlig rede for hvordan tildelingen fant sted. Forholdene består av ureglementerte og hemmeligholdte politiske tjenester, og de berører hans embedsførsel direkte. Lysbakken blir sittende som stortingsrepresentant, han blir sittende som statsråd og han blir anbefalt som ny partileder.

Mæktige vænna?