Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen og stortingsrepresentant for SV Audun Lysbakken. Fotografier: Trondheim Havn og SVs stortingsgruppe / Wikimedia Commons.

I etterdønningene etter nesten-havariet til «Viking Sky» utenfor Hustadvika har debatten om skatt og bidrag til redningsaksjonen med SVs hjelp nådd nye bunner.

NHO-topp Stein Lier-Hansen går nå til frontalangrep på SV: – Torstein Hagen bidrar med mer verdiskapning i Norge enn alle delegatene på SV-landsmøtet til sammen, tordner han.

Lier-Hansen kommer i VG med ramsalt kritikk av SV-ledelsen:

– Lysbakken og Kaski driver ideologisk debatt på rennesteinsnivå. De lar misunnelsen styre over logikken.

Torstein Hagen er i følge bladet Kapital god for flere titalls milliarder kroner, og har siden 1985 bodd i utlandet. Altså skatter han primært til utlandet, og ikke til Norge.

Dette er forhold som SV-politikere enten ikke skjønner eller ikke vil ta inn over seg, for eksempel når partileder Audun Lysbakken sier dette til Nettavisen:

– Er det virkelig rettferdig at vanlige sykepleiere, bussjåfører og vanlige folk skal være med å finansiere redningsaksjonen, mens han som en av de aller rikeste i Norge slipper unna. Jeg tror sånt provoserer folk mye.

SV og det politiske Norge har bare seg selv å takke når de har laget et skatteregime som gjør det mye mer lukrativt å flytte ut enn å beholde verdiskapningen og skatteinntektene i Norge.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har fulgt opp i Dagsavisen med en solid logisk brist, og hevdet at «vi burde sende Hagen regningen for redningsaksjonen».

Dette får Lier-Hansen til å tenne på alle plugger:

– Det er så skammelig uprinsipielt at en nesten ikke tror det kommer fra sentrale politikere i et politisk parti representert på Stortinget. Det er altså slik at alle land er forpliktet av internasjonal lov, til å redde folk og skip i nød, uten at man skal tenke på hvem som skal ta regningen, sier Lier-Hansen, som er leder i NHOs største forening, Norsk Industri.

– Opp gjennom årene har mange av verdens fattigste land i Afrika og Sør-Amerika trådt reddende til når skip fra rike Norge er i nød. Disse fattige landene har stilt opp for å redde liv, uten å tenke på å spørre om Norge eller norske skipseiere skal ta regningen.

Selv om Hagen for lengst har flyttet fra Norge, har han bygget flere av sine skip på norske verft. Hagens rederi er i følge Lier-Hansen ledende i å bygge klimavennlige båter som går på hydrogen og fornybar energi som elektrisitet. For tiden har Hagen og hans rederi inne en bestilling på to nye skip som skal bygges av Vard, til en verdi av ca fem milliarder kroner.

Lier-Hansen kommenterer tørt:

– Bare den kontrakten alene vil skape mer verdiskapning og arbeidsplasser i norsk næringsliv, en alle delegatene på SV-landsmøtet – til sammen – vil skape i hele sitt liv. […]

– Det er også slik at Hagen som en av få norske redere, har registrert sine skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Og han tar bevisst inn norske kadetter på skipene sine, for å sikre rekruttering av norsk mannskap i fremtiden, sier han før han avslutter:

– Hils SV-delegatene der oppe på Gardermoen og si at vi har mer behov for næringslivsledere som skaper noe, enn folk som har vært politiske broilere siden ungdommen og aldri har hatt en jobb som bidrar til å skape verdier.

SV-leder Audun Lysbakken går i krenkemodus, og svarer på vegne av seg selv og Kaski:

– Jeg liker veldig dårlig hans angrep på våre landsmøtedelegater. En godt betalt direktør i NHO burde være utrolig forsiktig med å komme med slike nedsettende kommentarer. Et stort flertall av våre delegater er lokalpolitikere, som alle har helt vanlige jobber der hjemme. De er veldig langt fra å være politiske broilere.

Når offentlig sektor utgjør over en tredjedel av alle arbeidsplasser i Norge og en antatt relativt lav andel SV-folk jobber i det private næringsliv som gründere og verdiskapere med høy personlig, finansiell risiko, er nok «helt vanlige jobber» neppe der den største verdiskapningen i landet skjer.

Det bør Lysbakken & co innse, og dermed vurdere om Lier-Hansens «nedsettende kommentarer» er så nedsettende allikevel. Kanskje var NHO-mannen bare nærmere sannheten enn det SV-delegatene synes er behagelig å høre.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!