Sakset/Fra hofta

Mert Akin har skrevet en artikkel på utrop.no. Artikkelens tittel er «Norge trenger en ny multikulturell politikk.»

Det mest interessante er leserkommentarene under. Hva regnes som akseptable ytringer hos utrop.no?

Norsk kultur bør dø ut. Kulturen bør bli multikulturell.

skrevet av Malik 15.01.2012 17:00

Norsk kultur og språk er på vei ut. Kulturen blir mer og mer multikulturel og internasjonal. Mange steder i Oslo klarer du deg snart like bra på Urdu som på norsk. Om noen generasjoner vil vi le av kravet om å lære norsk. Burde være et krav om at ansatte på offentlige kontorer kunne urdu.Det blir stadig mer vanlig med urdu kunskaper ettersom dagens generasjon vokser opp. Hvorfor trenger vi å lære et margenalisert språk som norsk.ps.På trygdekontoret der jeg bor er det personer som snakker urdu.Det samme på skolen og nærbutikken.

Det burde ikke være noe mål i seg selv å integrere asylsøkere.

skrevet av Malik 15.01.2012 17:08

Det burde ikke være noe mål i seg selv å integrere asylsøkere. Få av oss Muslimer ønsker Integrering. Som Raja så i aftenposten. Vi ønsker ikke å drikke og ha sex før ekteskapet. Det bør Dere etniske respektere. Vi ønsker IKKE å tilpasse oss det norske samfunnet, og det sier jeg rett ut. …

http://www.utrop.no/Plenum/Kommentar/Blogg/21904