Nytt

Stiklestad Nasjonale Kultursenter hadde sitt første møte tirsdag, uten protester av noe slag.

Til det første dialogmøtet på Stiklestad i regi av «Det europeiske religionslederrådet» med biskop emeritus Gunnar Stålsett i spissen, samlet religiøse ledere fra Midtøsten og Nord-Afrika seg for å diskutere problemstillinger knyttet til nasjonsbygging etter «den arabiske våren».

Ingen protesterte på
Stiklestad