Nytt

De tre mennene som er tiltalt for å ha planlagt å drepe Lars Vilks ble sluppet fri i påvente av dom 20. januar. Selv hevdet de at de ble tiltalt fordi de var muslimer. Men Per Gudmundson antyder på finurlig vis at det kanskje var derfor de ble sluppet fri.

Det offisielle Sverige har berøringsangst overfor «tilfellet» Lars Vilks. Alle attentatsplaner gir negativ reklame, man ønsker å beskytte Vilks, men samtidig vil man ikke tråkke muslimer på ømme tær.

I det offisielle Sverige er Vilks og hans kunst provoserende, for ikke å si blasfemisk.

 

Per Gudmundson skriver at de tre trolig frikjennes av mangel på bevis. Det er fordi Sverige er en rettsstat, føyer han til. Men så skriver han noe som like gjerne kan tolkes som ironi:

De tre kommer att frias trots uppenbara lögner i förhören, trots knivarna, trots avskrifterna ur al-Qaidas jihadinstruktioner, trots det konspiratoriska beteendet och trots allt som talar för att de är unga våldsbenägna islamister. Sådan rättssäkerhet erbjuds icke i något land som kallar sig muslimskt.

Nei, og kanskje også den svenske rettsikkerheten handler om noe annet? Slik kan man også lese kommentaren.

 

Det rimer for øvrig med hva som fremkom under etterforskningen: De tre hadde tilknytning til Bellevuemoskeen i Gøteborg. De var alle medlemmer av Mångkulturella Ungdoms Center, en av dem var til og med leder av ungdomssentret. Dette fant politiet pinlig og forsøkte å bortforklare koblingen, og unnskylde at de hadde måttet besøke moskeen.

Attentatplanene handler derfor om noe langt mer enn et mislykket mordforsøk. Det offisielle Sverige møter seg selv og alle sine selvmotsigelser. Per Gudmundson er en av de få som reflekterer dem og over dem.

 

To posteringer på gudmundsons blogg:

Tre män och en bot

De tre män som står åtalade misstänkta för att ha förberett mord på Lars Vilks har släppts fria i väntan på tingsrättens utslag den 20 januari. Det kan näppeligen tolkas på annat sätt än att de tre kommer att frias.

Frisläppandet kommer inte som en överraskning. Förundersökningsprotokollet innehåller inte riktigt den konkretion som behövs för ett fällande.

«Vi sitter här för att vi är muslimer», sade en av de åtalade på rättegångens sista dag. Jag skulle vilja vända på det resonemanget. De tre kommer att frias trots uppenbara lögner i förhören, trots knivarna, trots avskrifterna ur al-Qaidas jihadinstruktioner, trots det konspiratoriska beteendet och trots allt som talar för att de är unga våldsbenägna islamister. Sådan rättssäkerhet erbjuds icke i något land som kallar sig muslimskt.

av gudmundson kl 00:20 torsdag, december 29, 2011

 

Säkerhetspolisen och åklagaren tycks ha velat tona ner kopplingarna mellan dem som står åtalade för mordplanerna på Lars Vilks och Bellevuemoskén i Göteborg. När man beslagtog en dator från en föreningslokal i anslutning till moskén sade man tillGT/Expressen att:

«Det var en husrannsakan som inte har skett i själva moskén utan en administrativ del av byggnaden».

[…]

«Säkerhetspolisen beklagar verkligen att vi ibland måste gå in i byggnader med religiös koppling. Det har skett med största möjliga respekt och hänsyn till församlingen».

Även åklagaren betonade att tillslaget rörde en «kontorslokal som tillhör en moské», som om det hela bara rörde sig om en tillfällighet.

Men förundersökningsprotokollet visar att de åtalade är aktiva i ungdomsarbetet vid moskén, i föreningen Mångkulturella Ungdoms Center (MKUC). En av de åtalade är föreningens ordförande.

 

Åtalade för mordplaner på Vilks är ungdomsledare vid moské