Sakset/Fra hofta

Mange interessante mennesker kontakter document, og vi er overbevist om at det finnes store ressurser «der ute». Hva er da mer naturlig enn å henvende seg til leserne.

Document.no trenger en webmaster, dvs. en som står ansvarlig for den daglige drifting av siden. Det er langtfra noen heldagsjobb, men det må være en som er «på», og som er oppdatert på siden, og arbeidet med og rundt. Det er en forutsetning av vedkommende forstår og er dedikert til den oppgaven vi forsøker å løse.

Drifting vil si løsninger på konkrete problemer, og små justeringer og forbedringer på vår bruk av WordPress. Det vil være en fordel å kjenne WordPress.

Sikkerhet er et annet viktig felt: sørge for kontinuerlig kopier av alt stoff, beskyttelse mot hacking, og beskyttelse av epostkontoer og betalingsløsninger. Leserne vil gjerne vite at deres kommunkasjon er i trygge hender.

Det kan være en teknisk rettet person, som kun tar det tekniske rundt drifting og sikkerhet. Men det kan også være en som er oppdatert på nye tekniske muligheter: app’er, ipad-løsninger, nye betalingsløsninger, sosiale medier, design. Det ville selvsagt vært det optimale, men er kanskje å håpe på for mye.

I begge tilfeller kan det påregnes økonomisk godtgjørelse, men i den nåværende fase snakker vi ikke om en hel stilling.

Det kan imidlertid bli mer. Document.no har innledet et samarbeid med sappho.dk, og det er aktuelt at vedkommende er webmaster for begge nettsider. Da snakker vi om et nordisk marked og samkjøring av stoff øker nedslagsfeltet. Det hadde vært spennende om webmaster så mulighetene som ligger i et slikt samarbeid. Grensen mellom det tekniske og det redaksjonelle er flytende.

For spørsmål og henvendelser: hans.rustad@document.no