Som leserne sikkert undret seg over: Hvorfor ble det ikke lagt ut stoff i går? Det ligner ikke Document. Nei, det gjør ikke det og grunnen var ikke mangel på tid eller lyst, men tekniske problemer.

Såkalt migrering av sider, flytting av innhold fra en server til en annen er ikke bare bare. Det avhenger av oppsett og rører man en struktur som fungerer, kan det være den slutter å fungere.

Vi skal flytte document.no og har støtt på problemer, Hvis dette skulle gjenta seg, gå til document.dk, som er uberørt. Vi kan produsere derfra. Hvis noe stort skulle skje vil det være full trøkk på den danske siden.