Tavle

Vi ser at kommentarfeltet som sluses via disqus ikke fungerer. Det er ikke kommet inn en kommentar på 21 timer. Normalt er det 250 kommentarer i døgnet.

Vi har gitt beskjed til teknikerne. Hvor komplisert det er å rette aner jeg ikke, men vi er klar over problemet.

Les også

Les også