Nytt

I følge en pressemelding fra Nordisk Råd vil Norges befolkning øke med 19 prosent innen 2025. – Det er nesten snakk om en befolkningseksplosjon i Norge når vi ser bare 15 år fram i tid, heter det i pressemeldingen.

Til sammenligning antas befolkningen i Sverige å øke med rundt 7 prosent i samme periode:

Antallet nordmenn vil stige med nesten 19 prosent innen 2025, og Norge kan dermed få en større befolkning enn både Finland og Danmark, ifølge nye tall fra Nordisk Statistisk Årbog 2011.

Ingen av de andre større nordiske landene som Danmark, Finland og Sverige kan vise til en befolkningsvekst som den Norge opplever. Antallet svensker, som forventes å stige mest av de tre nevnte landene, stiger med «bare» rundt 7 prosent fram til år 2025.
— fra Nordisk råd onsdag.

Nordisk Råds fremskriving på 19 prosent tilsier at Norges befolkning vil øke med 944.300 mennesker på bare 15 år.

Dagbladet: Snart er det flere nordmenn enn dansker og finner

Nøkkeltall om befolkning og innvandring