Sakset/Fra hofta

Det har alltid vært dem som har hevdet at problemene med Italias offentlige finanser mest av alt skyldes en manglende disiplin i innkrevingen av skatter og avgifter som med enkle midler kunne vært forbedret, altså uten noen drakoniske tiltak. Selv har jeg i nokså begrenset grad trodd på denne forklaringen, men etter å ha blitt forelagt følgende brev fra en lattermild bekjent som for lenge siden måtte ha rotet bort en regning, fester jeg litt mer tillit til den.

 

18. oktober 2011

Kjære bilist,

Vi meddeler Dem herved at en kontroll av arkivet over innbetalinger av bilavgift viser at den avgiftsmessige statusen til Deres kjøretøy ikke er korrekt av følgende årsak:

Avgiftsperiode: september 2009 – august 2010
Tekniske data: personkjøretøy, euro 3, bensin, 44 kW
Registreringsnummer: […]
Innbetalt beløp: euro 0,00
Skyldig beløp: euro 118,80
Status: Ikke innbetalt

Dersom De mener at det ikke foreligger noen slik forpliktelse til å betale, søk vennligst assistanse på en av de følgende måter:

– den regionale automobilklubben, hvor De kan henvende Dem personlig i åpningstiden (se telefonkatalogen eller www.aci.it)
– telefon […], mandag til fredag i tiden 9-13 eller 14-18
– telefaks […]
– e-post […]
– brevpost […]

For enklest mulig å kunne vurdere gyldigheten av årsaken til at beløpet etter Deres mening ikke er skyldig (kjøretøy kondemnert etc.), ber vi Dem om å legge ved det nedenstående skjemaet i utfylt stand.

Dersom De derimot er av den oppfatning at resultatet av vår kontroll er korrekt, kan De bringe kjøretøyets avgiftsmessige status i orden ved å betale inn det ovenstående beløpet + 30 % ekstraavgift (euro 35,64) + morarenter i samsvar med lov 29/1961 (euro 4,01), i alt euro 158,45. Betalingen kan utføres med vedlagte blankett eller hos et av automobilforeningens kontorer.

Vi takker Dem på forhånd for samarbeidet.