Sakset/Fra hofta

Nordlys kan mandag 3. oktober 2011 fortelle at den nye preses, Helga Haugland Byfuglien, ønsker en tydelig og profilert kirke.
Dette synes virkelig å være på tide, det sosialetiske vrøvl som serveres fra mange prekestoler og biskoper, jfr Tor Jørgensen i Sør-Hålogaland, som mente at Kirkens budskap medførte vern av Lofoten mot oljeutvinning, har folk blitt veldig lei av, noe som også gjenspeiles i kirkebesøket.
Kirken har også blandet seg inn i asylpolitikken, der de mener å ha ”høyere” innsikt enn våre politikere, fra AP til FRP. Eneste parti som synes å være på linje med biskopene, er SV og Rødt.
Så en mer tydelig og profilert kirke var sannelig på tide, før prestene også begynner å konvertere til Islam!
Men så beretter Nordlys videre hvilke saker den nye preses tidligere har engasjert seg i, nemlig : klima, asylpolitikk og samliv!
Da vet vi hva vi har i vente! At det går an. Enten må nå biskopene finne seg en annen kirke, eller så må den store majoritet i kirken gjøre det. Det er sant: vi ønsker en tydelig og profilert kirke!

Trykket som leserbrev i Nordlys