Nytt

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med en advarsel til Europa. Tilfeller av multiresistent tuberkulose øker dramatisk. Tallene som blir presentert ser for et utrent øye ikke spesielt avskrekkende ut , men hvor raskt vil disse tilfellene øke i fremtiden? De økonomiske utgifter per pasient er store.

– Tuberkulose er den gamle sykdommen som aldri forsvant, konstaterer WHOs regionaldirektør i Europa, Zsuzsanna Jakab.

Ifølge WHO registreres det nå over 80.000 nye tilfeller av multiresistent tuberkulose årlig i Europa, 3.500 bare i London.

Behandling av multiresistent tuberkulose er svært vanskelig, kostbar og langvarig, og kan i Vesten koste opptil flere millioner kroner per pasient.

WHO er klinkende klare på hva som er årsaken til at tuberkulose er på fremmarsj i Europa, og det forklarer også hvorfor det er byer som er de mest utsatte områdene.

Økende innvandring fra områder der denne formen for tuberkulose er utbredt, har bidratt til økningen i Europa, først og fremst i europeiske byer, slår WHO fast.

Multiresistent tuberkulose tar flest liv i østeuropeiske og asiatiske land.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4226472.ece