Sakset/Fra hofta

En lærer skal ikke bevisst påvirke elevenes politiske synspunkt, en selvinnlysende regel. Læreren skal ikke bruke sin autoritet til å reprodusere sine ideer gjennom elevene. Likevel har jeg flere ganger opplevd bevisste anbefalinger av politiske ideer og endog partier fra lærere.

Slike ting regnes generelt sett for å være alvorlige. Én lærers utsagn om lavt kulturelt nivå i Midtøsten ble for eksempel slått svært hardt ned på. Derfor er det merkelig at de nevnte uttalelsene om hvilke partier vi bør gå for ser ut til å bli akseptert. Partiene vi ble anbefalt var SV, og dersom vi ønsker å være mer liberale, AP.

Denne forskjellsbehandlingen er selvfølgelig ikke med viten og vilje gjennomført ovenifra. Derimot tror jeg at den er et resultat av den samme tendensen som finnes overalt i samfunnet, og ikke minst i pressen. Man har det med å måle andre politiske synspunkters ekstremitet etter ideologisk avstand fra sine egne politisk korrekte synspunkter.

Det oppstår derfor et politisk «nøytralt» synspunkt, eller et utgangspunkt, som blir tenkt på som standard. I motsetning til høyreorienterte eller på andre måter uvanlige synspunkter, blir ikke promotering av disse standardsynspunktene kalt eller tenkt på som påvirkning, men som veiledning eller formidling av helt generell kunnskap.

Man blir påvirket av dette uansett om man vil eller ikke. Man ønsker ikke å fremstå som en hysterisk ekstremist, både for sin egen og sin saks skyld, og ender derfor opp med å nærme seg det aksepterte synspunktet når man skal uttale seg. Man tenker seg godt om to ganger dersom man vurderer å argumentere for det «alternative» synspunktet og ender ofte opp med å la være.

Dette gjelder i debattsammenheng, i uformelle diskusjoner og i alle andre ytringskanaler med politisk fremmedfryktende publikum, samt stort sett alle man ikke har fortrolig kjennskap til.
Man kan kalle det feighet, eller dumskap, men det er ingen av delene. Med den kulturen som er oppstått blir det rett og slett meningsløst å komme med de mindre riktige synspunktene om man ikke pakker dem inn i emballasje som gjør dem betydelig mykere og mindre synlige. Man stereotypiseres uansett i hvor høy grad det man sier er overbevisende.