Feature

Palestinernes sjefforhandler Nabil Shaath kommer med uttalelser til libanesisk tv som tyder på at palestinerne aldri vil akseptere en jødisk stat ved siden av en palestinsk. Shaath sier uttrykkelig at de avviser prinsippet om to stater for to folk.

-Det kommer ikke på tale å overgi de 1,5 million palestinerne som lever under Israel, sier Shaath.

-Det kommer heller ikke på tale å oppgi retten til å vende tilbake for palestinske flyktninger, fortsetter han.

Dette er dypt urovekkende uttalelser fra en ledende palestinsk politiker. Det er ikke første gang en palestinsk politiker kommer med helt andre uttalelser på arabisk, men denne skyggesiden blir sjelden eller aldri rapportert i norske medier.