Statsminister Jens Stoltenberg kommenterte terroren til NRK med å si at det nå gjaldt å ta vare på ofrene. Men gjelder det ikke også noe mer?

Stoltenberg mente det nå først og fremst gjaldt å ta seg av og vise omsorg for ofre og pårørende. Men burde han ikke samtidig ha sagt noe om hvem som står bak og hva Norges svar bør være?

Stoltenberg avviste å si noe om motivet. Er det ansvarsfullt når man er landets fremste politiske tillitsvalgte? Er Stoltenberg redd for å si noe om motivene, er han redd for å si noe galt, å bli misoppfattet?

Norge har opplevd det verste angrepet siden annen verdenskrig, men statsministeren nøyer seg med å si at regjeringen er i sikkerhet, at regjeringens Sikkerhetsråd har trådt i funksjon, og at man må ta seg av ofrene.

Han var også orientert om Utøya og sa situasjonen der var alvorlig.

Ser han ikke at dette er et morderisk angrep på norsk demokrati?

Les også

-
-
-
-
-
-