Politiet og justisministeren har ordlagt seg slik at gjerningsmannen er en norsk nordmann. Det snakkes om et miljø som er kjent.

I vanlig språk betyr dette høyreekstreme. PST og før det POT hadde god oversikt over disse miljøene. De senere år har det hett at de har krympet inn.

Hvis de har vokst seg sterke nok til å gjennomføre angrep av slike dimensjoner, uten at PST har oppdaget det, snakker vi om en overvåkingsskandale. Norske nordmenn er tradisjonelt ikke vanskelig å lese.

Hvis man da ikke skal tro at det dreier seg om en enkeltperson. Det tøyer troverdigheten.

CNN har i hele ettermiddag/kveld behandlet dette som internasjonal terror, og understreket hvor mye som kreves for å gjennomføre et angrep av denne størrelsen. På toppen av det hele kom ett til, som krevde personlig «innsats» og eksponering.

Politiet bør snarest gi folk en avklaring og opplyse hvem gjerningsmannen er.

Visepolitimester Sveinung Sponheim ville ikke si noe om motiv. Han påsto gjerningsmannen ikke hadde forklart seg om noe slikt, men han var villig til å snakke.

Lyn fra klar himmel

I en park utenfor Odense var det for noen måneder siden et grusomt dobbeltdrap. En lege og hans kone, en admin dir., ble meid ned med automatvåpen under spasertur. Drapene fremsto som profesjonelle og uforklarlige. Hva kunne paret ha viklet seg inn i?

Så viser det seg at den antatte gjerningsmannen er sinnsforvirret, og nå er innlagt på psykiatrisk. Han hadde fått låne automatvåpenet fra en bekjent, som nå også er pågrepet. Automatpistolen ble funnet av dykkere i en innsjø.

Slik kan et uforståelig og bestialsk dobbeltdrap ha en enkel forklaring. Når man har fasit gir saken mening, men ikke før. Sakens omstendigheter tilsier en sofistikert forklaring.

Men hvor ofte er det at man finner slike enkle, private forklaringer?

Man kan ikke legge politikken til side, men må ha proporsjonene og de sannsynlige truslene for øye. Det er tross alt det man må forerede seg på. Gjør man det er sannsyligheten større for at man også oppfanger de andre, kontrære truslene.