Den norske dagsavisen Aftenposten kan fortelle at «Freedom Flotilla II» gir opp forsøket på å ta seg frem til Gaza, etter lenge å ha strevet med byråkratiske problemer og lite vennligsinnede greske myndigheter. På spørsmål fra journalist Lars Martin Gimse avviser en av de norske aktivistene, stortingsrepresentant for SV Aksel Hagen, at aksjonen med dette har vært mislykket. En av grunnene Hagen anfører, er denne:

Israel har åpnet litt på grensene slik at de nå får inn blant annet bygningsmateriell til Gaza.

Angivelig får man altså inn bygningsmateriell til Gaza-stripen, hvilket vanskelig kan tolkes som annet enn at det ikke skjedde tidligere, samt at denne situasjonen på en eller annen måte har endret seg på grunn av aktivistenes innsats. Skjønt helt sikker på at det er dette han mener er jeg jo ikke, for journalisten går ikke nærmere inn på det punktet.

For den som måtte være så ekkel — noe journalister heldigvis ikke har for vane — å gå inn og se på FNs statistikk over hva slags varer som krysser grensen til Gaza, hvor det sågar er mulig å be om data for den varegruppen som interesserer en, er det ikke helt enkelt å finne noen tallmessig støtte for Hagens analyse. For jammen ser det ikke ut til at det i alle fall de siste ni månedene har rullet tusenvis av lastebiler med byggemateriell inn på stripen:

måned – år # lastebiler
10-2010 879
11-2010 843
12-2010 819
01-2011 708
02-2011 1113
03-2011 1372
04-2011 476
05-2011 1236
06-2011 1200

Om man tolker mannen som sitter i det som burde ha vært forsamlingen av våre beste menn og kvinner med noe større raushet enn han strengt tatt fortjener, kunne man muligens oppfatte ham dithen at Israel ikke holdt grensen stengt for innførsel av byggevarer, men at de på et eller annet tidspunkt begynte å åpne for større trafikk med bygningsmateriell enn tidligere.

Er det i så fall i disse dager at det virkelig ruller inn mange lastebiler? (Vi får se når tallene for juli foreligger.) Eller var det kanskje på et eller annet tidspunkt under forberedelsen av aksjonen at Israel følte seg så presset at de senket guarden en smule? Hvor lang tid er i sistnevnte fall gått siden man oppnådde denne virkningen? En grafisk fremstilling av dataene over kan trolig hjelpe Hagen med å redde stumpene av hans hypotese:

Man ser her at det er en kraftig økning i byggevaretransporten fra den fjerde til den femte måneden i observasjonsmaterialet, samt fra den sjuende til den åttende. Det kan altså ha vært i januar eller april i år at Israel virkelig gav etter for trøkket fra Gaza-aktivistene. Jeg anbefaler stortingsrepresentanten å gå for den.

 

Aftenposten: Flotiljen gir opp Gaza-tur