Storbritannias befolkning økte med 470.000 i 2010, den raskeste veksten på over 50 år. Den rekordhøye befolkningsveksten drives hovedsakelig av innvandring og innvandreres høye fødselsrater.

Befolkningen i landet har økt med hele 3.1 millioner på bare ni år til 62.3 millioner mennesker. Det anslås at innvandrere står for 70 prosent av befolkningsveksten.

Den raske veksten har alarmert immigrasjons- og miljøgrupper og har fremprovosert løfter fra koalisjonsregjeringen om å «fikse innvandringssystemet». England er allerede blitt det tettest befolkede landet i Europa.

Dersom dagens vekst fortsetter, vil den britiske befolkningen nå det symbolske tallet 70 millioner – et tall den avgåtte Labour-regjeringen sa at aldri ville bli nådd – på bare 15 år.

De nye tallene er for øvrig fra ONS, som er det tidligere nasjonale statistikkbyrået. Byrået ble gjort uavhengig i 2008 etter at det gjentatte ganger hadde vist seg at ONS konsekvent opererte med for lave tall og prognoser, og slik tillot Labour-regjeringen å fuske med tallene i forbindelse med den førte innvandringspolitikken og dens konsekvenser.

Da de reelle tallene kom på bordet, viste det seg at innvandrerbefolkningen i Storbritannia hadde økt med 2,2 millioner siden Labour kom til makten i 1997, og at hele 1.089 av 1.334 millioner arbeidsplasser som ble skapt i en syv års periode hadde gått til utenlandske arbeidere.

Arbeids- og pensjonsmininster Iain Duncan Smith advarer nå koalisjonsregjeringen om at neste generasjon av landets arbeidsstyrke vil bli dømt til et liv på velferdsytelser dersom regjeringen ikke får kontroll på den massive innvandringen til Storbritannia. Regjeringen har igangsatt en rekke kostbare programmer for å få langtidsledige tilbake i arbeid, men Duncan sier dette ikke vil lykkes når arbeidsplassene går til utenlandsk arbeidskraft fordi de ofte er billigere for bedrifter å ansette enn innfødte arbeidere.

According to estimates from the Office for National Statistics, the increase in the year to the middle of 2010 was the greatest since 1962, when numbers rose by 484,000. Then, it was a result of the post-war baby boom encouraged by peace and rising prosperity.

Last year’s increase added the equivalent of the population of Manchester to the total.

The 3.1million additional people in the past nine years is a little more than the population of Wales.

Around half the jump was a result of immigration, with the other half down to what the ONS calls ‘natural increase’ – the effect of births and deaths.

Dagens tall bekrefter ONS` prognoser fra 2008, som anslo at innvandring og innvandreres høye fødselsrater ville bli hovedpådriver for befolkningsveksten i løpet av de nærmeste årene. En av fire nyfødte i Storbritannia har utenlandsfødt mor. 2009 offentliggjorde ONS tall som viste at landets muslimske befolkning øker 10 ganger raskere enn resten av gruppene i samfunnet. Den muslimske andelen av befolkningen har økt med mer enn 500.000 mennesker på bare 4 år, fra 1.870.000 i 2004 til 2.422.000 i 2008.

– Dette dreier seg ikke om mangfold eller kosmopolitikk lenger, dette er en omfattende demografisk endring usett i britisk historie, og et utopisk eksperiment like radikalt og skjødesløst som kommunismen, skriver Ed West i The Telegraph.

Dersom Storbritannia skal kunne møte følgene av den nåværende innvandringen, vil landet måtte bygge et nytt hus hvert sjette minutt, dag og natt, syv dager uken de neste 20 årene. I følge parlamentsmedlem for regjeringspartiet Labour og tidligere minister Frank Field vil dagens innvandring utgjøre 70 prosent av befolkningsveksten de neste 20 årene; en befolkningsvekst som utgjør 7 ganger den nåværende befolkningen i Birmingham.

Many groups fear population growth is putting too great a burden on housing, transport and water and energy supplies and is threatening unrest.

Sir Andrew Green, of the MigrationWatch think-tank, said: ‘These are astonishing figures. They are further evidence that the Government must take urgent steps to get a grip on immigration.

‘The alternative is substantial extra investment in public services, for which there is no money.’

Simon Ross, of the environmental group Population Matters, said: ‘Whether we talk about carbon emissions, protecting the natural habitat, food and energy security or the provision of housing and services, it is not in our interests for the population of the UK to keep increasing.’
The rate of growth, as well as the population, is also on the increase

The rate of growth, as well as the population, is also on the increase

Immigration Minister Damian Green promised that curbs would bring net migration back to 1990s levels. ‘This is yet more evidence of the impact that a decade of uncontrolled migration has had on the UK,’ he said.

‘We are in the process of fixing the immigration system we inherited to ensure that any migration-related population growth is sustainable and brings benefits to the UK.

‘Net migration has been too high but the controls and reforms we are introducing will bring it back down to the tens of thousands.’ According to the ONS, net migration, the number coming to Britain minus the number who leave, was 230,000 in the year to the middle of 2010.

It has only been higher in one year – 2004/05, when Poles and other Eastern Europeans were first allowed into the country unchecked after eight Eastern European nations joined the EU.

Since 2008, the number of people leaving Britain has fallen, most likely because the recession has cut the availability of jobs abroad and the number of people able to afford to retire to foreign countries.

Last night Ukip leader Nigel Farage said: ‘The Government talks a good game about addressing the cracks in the current immigration system, however, the reality is that they are hamstrung by the courts on one side and the Liberal Democrats on the other.

‘The country’s infrastructure is buckling under the strain. We need far more effective immigration controls to ensure population growth is controlled. This does not mean zero immigration, but introducing a yearly cap and resolutely sticking to it.’

Daily Mail: UK population grew by half a million last year – the fastest rate for half a century
Immigration and rising birth rate driving growth