Nytt

NTL-magasinet, som er for medlemmer i Norsk Tjenstemannslag tar opp problemene med vold mot NAV-ansatte. Det er rapportert mange tilfeller av vold mot NAV-ansatte i mai. To ble fysisk skadet under angrep fra brukere.

Bare i mai er det rapportert om 54 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i  NAV.

– To av dem ble fysisk skadd under angrep fra brukere, sier HR- og  administrasjonsdirektør i NAV Inger Johanne Stokke.

Hun forteller videre at 13 av hendelsene er blitt politianmeldt, og fire  brukere er også blitt utestengt fra NAVs lokaler.

Tre av de ansatte som ble utsatt for angrep, følte seg ikke lenger trygge på  arbeidsplassen. De fikk derfor tilpasset sin arbeidssituasjon.

Det kommer frem at det er NAV-kontor i byer og sentrale strøk som er mest utsatt for vold og trusler. Det fremkommer ikke hvem det er som bruker vold mot NAV-ansatte.

Det er NAV-kontorene i sentrale strøk og byer og kontaktsentrene som tar mot  telefoner fra brukere som er mest utsatt.

Det vanligste er verbale trusler mot saksbehandler. Truende tekstmeldinger,  personlig sjikane, og fysisk vold som slag, spark og dytt forekommer også.

Til å forebygge problemene lærer de ansatte samtaleteknikk fra politiet. Det blir de ansattes ansvar å lede samtalen slik at den ikke ender i voldsomheter.

– Vi lærer opp ansatte i samtaleteknikk, for å lære å hindre at en samtale  utløser sinne og aggresjon. Vi samarbeider med politiet for å lære av deres  erfaringer med arbeid med personer i pressede situasjoner. Dette arbeidet er  prioritert, og er en del av lederoppgavene ved alle våre kontorer. Slik  læring gjør de ansatte tryggere.

Hovedtillitsvalgt og leder i NTL NAV, Jarle Berge, er redd for at NAV ikke prioriterer kursing i samtaleteknikk nok. I tillegg ønsker han en utforming av NAV-lokaler som ikke var vanlig i Norge for noen år tilbake.

Berge understreker at det viktig med sikkerhetsrutiner og utforming av  lokalene som trygger de ansatte.

Det er ingen spøk å å være offentlig ansatt i Det Nye Norge.

http://www.aktuell.no/NTL-magasinet/article5647152.ece

http://www.aktuell.no/NTL-magasinet/article5647176.ece