Nytt

Barack Obama øker presset mot Pakistan. Osama bin Laden levde ikke på en isolert øy, han ble beskyttet av et helt nettverk. USA vil ha svar fra Pakistan.

Indirekte sier Obama at når USA ruller opp nettverket vil de selv finne ut av hvem som beskyttet bin Laden. Det kan være en advarsel: legge kortene på bordet, eller vi gjør det. Det kan bli ubehagelig. Det er ikke sikkert USA er villig til å skåne Pakistans ære og prestisje. Det er payback-time. Pakistan driver et dobbeltspill overfor USA i Afghanistan, og Pakistan har selv gitt USA en gylden anledning til å snu spillet mot dem selv.

«We think that there had to be some sort of support network for bin Laden inside of Pakistan,» Obama said in a «60 Minutes» interview airing Sunday on CBS. «But we don’t know who or what that support network was.»

The president said U.S. officials «don’t know whether there might have been some people inside of government (or) people outside of government, and that’s something that we have to investigate.»

«More importantly,» he added, «the Pakistani government has to investigate.»

Richard Lugar sier høyt det mange tenker.

Indiana’s Richard Lugar, the top Republican on the Senate Foreign Relations Committee, told CNN it seems «very logical» that «a lot of people in Pakistan knew about (bin Laden’s) whereabouts.»

Men få går inn for å kutte hjelpen på 1,5 miliard dollar i året, og noen i administrasjonen går inn for å la forholdet få en ny start.

CNN