Eurostat har kunngjort at den greske statens underskudd i 2010 var på 10,5% av brutto nasjonalprodukt (BNP), hvilket var mer enn forventet. Samtidig stiger renten på toårige greske statsobligasjoner med rakettfart, og nærmer seg 24%, mot 15% for bare noen måneder siden. Disse to nyhetene bærer bud om en forventning i markedet om at Hellas er ute av stand til å gjenopprette finansiell orden, dvs. at konkursen rykker stadig nærmere for det hardt prøvede landet, hvis statsgjeld nå er steget til 142,8% av BNP.

Lars Feld, en av Angela Merkels økonomiske rådgivere, har i et intervju oppfordret grekerne til ikke å vente stort lenger med å restrukturere gjelden, hvilket i praksis vil bety at landets kreditorer ikke vil få igjen alt de har krav på. José Manuel Gonzales-Paramo, det spanske medlemmet av direksjonen til Den europeiske sentralbanken, advarer imidlertid mot en slik løsning. Ingen har fullstendig oversikt over hvor store ringvirkninger det ville få, men Gonzales-Paramo varsler at de kan bli større enn etter Lehman Brothers-konkursen. Portugal og Irland ligger i så fall utsatt til.