Det hevdes av og til, kanskje med rette, at den promiskuøse og hedonistiske komponenten av samtidens vestlige kultur ikke oppleves som noe eksempel til etterfølgelse, i særdeleshet ikke for muslimer. Det spørs om man ikke må gjøre et unntak for tyrkisk-tyske Sila Sahin (25), som figurerer i mainummeret av tysk Playboy i egenskap av bladets første kvinnelige nakenmodell med tyrkisk bakgrunn.

Silas familie er langt fra begeistret, og moren har kuttet enhver kontakt med henne. Det spørs vel også om familiens harme lar seg mildne av hennes begrunnelse for å la fotografene avbilde det som vanligvis er tildekket over tolv sider: «Jeg kledde meg naken for endelig å kunne føle meg fri. Disse bildene er en frigjøring fra alle restriksjonene jeg levde med under oppveksten. Det er problematisk med moren min, som er rasende, i likhet med mine søskenbarn, tanter og onkler. Jeg håper at de en dag vil forstå og tilgi meg.»

Ifølge Daily Mail har Sila snakket med sin far, som uttrykte bekymring for hva slags reaksjoner som ville komme fra det tyrkiske miljøet i Tyskland, en mulighet hun nok måtte ha tatt høyde for, ettersom hennes erklærte intensjon med bildene også var å fortelle andre jenter med tyrkisk bakgrunn at de har rett til å leve som de selv ønsker.

Bladets motivasjon har nok vært en helt annen enn å bringe tyrkiske jenters opprørstrang på den offentlige dagsorden; det er velkjent at de har slitt økonomisk etter at avkledde kvinner ble å finne gratis i industrielle kvanta noen tastetrykk unna. Ved å bryte noen av de få reelle tabuene som er igjen, klarer de kanskje på ny å skaffe seg etterlengtet oppmerksomhet. Med det kan de på sitt eget vis uansett få en relevant rolle i tyrkiske og andre muslimske pikers streben etter å få leve som sine vestlige medsøstre.

For tyrkere i Tyskland, og muslimer ellers i Europa, er dette ellers alle tiders sjanse til ikke å foreta seg noen verdens ting.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂