Visepresident i Stortinget, Akhtar Chaudry (SV), vil delta i en ny konvoi til Gaza. Medpresident Per Kristian Foss (H) mener han har andre måter å gjøre sitt syn gjeldende på. Foss mener deltakelse i en konvoi med så mange uklarhetsmomenter er uklokt.

– Upassende. Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss, som også er Chaudhrys kollega i Stortingets presidentskap, karakteriserer det som «upassende» at en visepresident deltar på konvoien til Gaza.

– Et medlem av presidentskapet bør finne andre måter å markere sin uenighet på. Dessuten er Chaudhry medlem av et regjeringsparti som har alle muligheter til å påvirke Israel gjennom politiske vedtak. Slike aksjoner kan lett oppfattes som en ensidig støtte til Hamas, sier Foss.

Flere stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har sagt seg interessert i å delta.

Blant stortingsrepresentantene som tidligere har signalisert at de ønsker å være med på en norsk båt til Gaza er Anette Trettebergstuen, Hadia Tajik og Stine Renate Håheim, alle fra Arbeiderpartiet.

Tajik har imidlertid reservert seg. Hun vil vite mer om hvem som er med.

Chaudry har pussige begrunnelser for sitt engasjement:

Mitt spørsmål er hvorfor Gazas befolkning skal behandles annerledes enn Oslos befolkning.

Men Oslo styres vel ikke av et religiøst parti og milits som skyter raketter inn over et naboland det nekter å anerkjenne?

Visepresident seiler til Gaza